Web stranica je u fazi izrade

Molimo za razumijevanje

 

 

 

NOVI CJENOVNIK KONZULARNIH USLUGA

stupio  na snagu 22.12.2014. godine

 

 

 

18.06.2014.

 

Support to citizens in flood-hit areas in Bosnia and Herzegovina

The most urgent needs are: providing safe waters, food parcels, hygiene parcels, rubber boots, blankets, sponge mattresses, water pumps, heaters, aggregates, disinfectants, bed linen, diapers for adults and children, dehumidifiers, water canisters, raincoats, beds and other necessary items.

The specification of needs:

 

27.05.2014.

 

NOVE INFORMACIJE O DONACIJAMA LIJEKOVA

INFORMACIJE O DONACIJAMA LIJEKOVA ZA REPUBLIKU SRPSKU

Svi potencijalni donatori lijekova, medicinskih sredstava i sanitetskog materijala za pogođene poplavama treba da Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske dostave specifikaciju, kao i da nabavke vrše od ovlaštenih proizvođača i distributera.

Uz lijekove je potrebno dostaviti i sertifikat o kontroli serije lijekova od proizvođača, kao i da se dostavljaju neoštećeni u originalnom pakovanju i sa rokom trajanja od najmanje šest mjeseci.

Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske daje saglasnost na uvoz donacije, a svi lijekovi se usmjeravaju u centralno skladište Kliničkog centra Banjaluka odakle se dalje, uz određenu dokumentaciju o prijemu i izdavanju distribuišu prema prioritetima koji se određuju svakog dana.

Poštovanje ovih procedura je neophodno, posebno zbog prethodnih iskustava, kada je zbog stihijskog načina doniranja lijekova i drugih materijala stvoreno dosta medicinskog otpada koji je kasnije iziskivao značajna sredstva za adekvatno uklanjanje.

Apelirano je  na građane da ne dostavljaju lijekove iz kućnih apoteka.

INFORMACIJE O DONACIJAMA LIJEKOVA ZA FEDERACIJU BiH

Federalno ministarstvo zdravstva, saglasno svojim nadležnostima, odobrava uvoz lijekova i medicinskih sredstva iz humanitarne pomoći na zahtjev sljedecih ustanova/organizacija:

a) zdravstvene ustanove,

b) socijalne ustanove koja ima uposleno stručno lice medicinske struke,

c) humanitarne organizacije registrirane za tu djelatnost, koje mogu osigurati adekvatne uvjete skladištenja i distribucije lijekova i medicinskih sredstava iz humanitarne pomoći, u zdravstvene ustanove.

Potrebna dokumentacija koja se podnosi Federalnom ministarstvu zdravstva za odobravanje uvoza lijekova i medicinskih sredstava iz humanitarne pomoći je slijedeća:

1.    Zahtjev zdravstvene ustanove, socijalne ustanove ili humanitarne organizacije na memorandumu organizacije, sa pečatom organizacije i potpisom odgovorne osobe;

2.    Specifikacija lijekova i medicinskih sredstava iz humanitarne pomoći koji su predmet uvoza. Specifikacija lijekova sadržava slijedeće podatke: nezaštićene nazive, oblik, jačinu i količinu lijeka. Rok trajanja lijeka ne može biti kraći od godinu dana, računajući od dana planiranog uvoza lijeka. Specifikacija medicinskih sredstava sadržava slijedeće podatke: naziv medicinskog sredstva, količinu i rok trajanja, ako je primjenjiv.

3.    Izjava pošiljaoca lijekova i medicinskih sredstava iz humanitarne pomoći, da se radi o robi koja se poklanja ili donira u humanitarne svrhe za stanovništvo ugroženih područja u BiH.

 

Zahtjevi sa dokumentacijom se dostavljaju Federalnom ministarstvu zdravstva, Sarajevo, ul. Titova broj 9.: lično, putem pošte ili faksa +387 33 226 637. Uredno zaprimljeni i dokumentirani zahtjevi se rješavaju po hitnom postupku, te rješenje o odobravanju uvoza lijekova i medicinskih sredstava iz humanitarne pomoći, sa ovjerenom specifikacijom, dostavlja uvozniku.

Nakon obavljene carinske procedure od strane Uprave za indirektno oporezivanje, a u zavisnosti od blizine graničnog prelaza preko kojeg lijekovi i medicinska sredstva iz humanitarne pomoći ulaze u BiH, isti se upućuju prema skladištima ovlaštenih zdravstvenih ustanova za prijem lijekova i medicinskih sredstava iz humanitarne pomoći. 

Saglasno Naredbi Federalnog štaba civilne zaštite, ovlaštene zdravstvene ustanove za prijem lijekova i medicinskih sredstava iz humanitarne pomoći su na slijedećim lokacijama:

1.    JU Apoteke Sarajevo, ulica Medresa broj 2. (Bistrik) Sarajevo,

Kontakt osobe: Fatmir Avdić broj tel. 061 185 725, i

Muamer Torlak broj tel. 061 227 220.

 

2.    Dom zdravlja Zenica, ul. Fra Ivana Jukića broj 2, Zenica

Kontakt osoba Aida Baručija, broj tel. 061 416 391.

 

3.    JZU UKC Tuzla, Klinička apoteka, Trnovac b.b. Tuzla

Kontakt osoba: dr Nedžad Đedović, broj tel. 061 733 353.

 

4.    Bolnica Orašje, Treća ulica b.b. Orašje

Kontakt osoba: dr Vukić Ružica, broj tel.  063 342 344.

 

5.    Dom zdravlja Odžak, ul. Titova b.b., Odžak

Kontakt osoba: Sanela Bajrić, broj tel. 031 763 536.

 

6.    Kantonalna bolnica Bihać, ul. Darivalaca krvi 67. Bihać

Kontakt osoba: Hajrudin Havić.

 

                      Nakon prijema lijekova i medicinskih sredstava iz humanitarne pomoći u naprijed navedenim ovlaštenim zdravstvenim ustanovama, isti će biti dalje distribuirani prema zdravstvenim ustanovama na ugroženim područjima, i to prema iskazanim potrebama.

 

                      Kontakt osoba u Federalnom ministarstvu zdravstva, za potrebne informacije u vezi lijekova i medicinskih sredstava iz humanitarne pomoći, a koji su namijenjeni stanovništvu ugroženih područja u Federaciji BiH, je mr ph Sanja Čustović, e-mail adresa: sanja.custovic@fmoh.gov.ba ili sanjacustovic@hotmail.com

        
                       
Naprijed navedena skraćena procedura odobravanja uvoza lijekova i medicinskih sredstava iz humanitarne pomoći važit će do donošenja Odluke o proglašenju prestanka prirodne nesreće na teritoriji Federacije BiH od strane Vlade Federacije BiH.                                                                                                                                                                       

 

23.05.2014.

 

Informacije koje smo dobili od Carinske uprave R Hrvatske koje mogu olakšati formalnosti na izlazu iz EU (RH) pošiljki humanitarne pomoći:

Izlazni carinski ured RH Stara Gradiška/Gradiška je otvoren i sa strane RH za promet svih roba - 24 sata i na njemu ureduju sve granične inspekcijske službe.

Pošiljateljima se preporuča podnijeti izvoznu carinsku deklaraciju u zemlji otpreme ili u nekoj drugoj usputnoj EU članici radi bržeg završetka procedura na vanjskoj granici EU.

Za robu vrijednosti do 3000 € izvozna deklaracija se može podnijeti na svakom izlaznom graničnom carinskom uredu.

 

OPĆE INFORMACIJE radi olakšanja organizacije i otpreme humanitarnih pošiljki:

1. Za pošiljke koje humanitarne organizacije registrirane u nekoj od država članica EU šalju primateljima u BiH potrebno je podnijeti izvoznu carinsku deklaraciju:

·         humanitarne organizacije sa sjedištem u nekoj od država članica EU mogu podnijeti izvoznu deklaraciju u matičnoj zemlji, bilo kojoj drugoj državi članici EU ili  u RH. Ako se deklaraciju podnose na nekom carinskom uredu u RH izvoznik može koristiti AD HOC EORI broj,

·         humanitarne organizacije sa sjedištem u RH na izvoznoj deklaraciji moraju koristiti dodijeljeni im EORI broj.

2. Pošiljke koje šalju ostale pravne osobe iz EU primateljima u BiH potrebno je podnijeti izvoznu carinsku deklaraciju;

·         izvoznu deklaraciju mogu podnijeti u matičnoj državi, bilo kojoj drugoj državi članici EU ili u RH. Ako pravna osoba šalje humanitarnu pošiljku u svoje ime, na deklaraciji se obvezno upisuje EORI broj deklaranta,

·         uz izvoznu deklaraciju se prilaže gratis račun ili izjava da se radi o gratis pošiljci humanitarne pomoći sa popisom robe.

3. Pošiljke koje fizičke osobe i grupe građana šalju primateljima u BiH

- izvoz ovih pošiljaka obavlja se uz usmeno deklariranje robe i uz obvezno prilaganje popisa robe.

 

22.05.2014.

 

U cilju lakšeg prikupljanja novčanih sredstava iz inostranstva namjenjenih pomoći područjima zahvaćenim poplavama u BiH, otvoren je PayPal račun pri Ministarstvu Vanjskih Poslova Bosne i Hercegovine. Informacija o tome kao i pristup PayPal-u može se pronaći na web stranici www.mvp.gov.ba.

Uplata novčane donacije za pomoć područjima zahvaćenim poplavama u BiH uplaćene na ovaj način direktno će se prosljeđivati na namjenski račun Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine.

21.05.2014.

Posebno upozorenje za slanje lijekova!

Za donacije koje se u potpunosti ili dijelimično sastoje od lijekova potrebno je sačiniti posebnu listu lijekova koju će na graničnom prijelazu nadležne osobe proslijediti na odgovarajuće adrese.

Važno je napomenuti da se lijekovi, medicinska sredstva i dezinfekciona sredstva moraju  isključivo usmjeravati na zdravstvene ustanove, obzirom da  njihovom daljnom distrubucijom i upotrebom mogu rukovoditi samo zdravstveni radnici!

20.05.2014.

 

INFORMACIJA O PROCEDURAMA ZA SLANJE HUMANITARNE POMOĆI U BOSNU I HERCEGOVINU

 

Vijeće ministara BiH je na vanrednoj sjednici 19.05.2014. oslobodilo od plaćanja uvoznih dažbina i drugih indirektnih poreza sve pošiljke međunarodne pomoći BiH za područja pogođena poplavama u Bosni i Hercegovini. Zaduženi su inspekcijski organi da ubrzaju procedure i prioritetno rješavaju inspekcijsku kontrolu ove robe.

 

Carinske ispostave Bihać, Gradiška, Brod, Orašje, Brčko, Zvornik, Sarajevo, Aerodrom Sarajevo i Trebinje rade 24 sata dnevno za sve humanitarne pošiljke namijenjene područjima pogođenim poplavama u BiH.

 

Granični prijelazi na sjeveru BiH na koje se mogu uvesti humanitarne pošiljke su Gradiška, Gradina, Izačić, Hukića Brdo i Brod.

 

Prikupljanje i slanje humanitarne pomoći mogu vršiti sve humanitarne organizacije u Kraljevini Švedskoj, BiH klubovi i udruženja građana BiH kao i Ambasada BiH, s tim da uz humanitarnu pošiljku moraju sačiniti i svojim pečatom ovjeriti dokumentaciju iz koje se jasno može identifikovati pošiljalac humanitarne pošiljke, specifikacija robe i izjava pošiljaoca da se radi o robi koja se poklanja tj. donira u humanitarne svrhe za područja pogođena poplavama u BiH.

 

Konkretno, kako bi se roba namijenjena područjima pogođenim poplavama u BiH mogla osloboditi od plaćanja uvoznih dažbina (carina i PDV-a), treba ispuniti sljedeće formalnosti:

 

·    Za svaku humanitarnu pošiljku se podnosi carinska prijava uz zahtjev za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina (s napomenom roba za žrtve nesreća ili roba za dobrotvorne ili humanitarne organizacije).

·    Primalac ovakve pošiljke može biti registrovana humanitarna organizacija u BiH, organ javne uprave u BiH ili javna organizacija u BiH.

·     Pored jasnog navedenog primaoca humanitarne pošiljke i njegove adrese, mora postojati i ostala dokumentacija iz koje se jasno vidi ko je pošiljalac humanitarne pošiljke, specifikacija robe i izjava pošiljaoca da se radi o robi koja se poklanja tj. donira u humanitarne svrhe za područja pogođena poplavama u BiH.

 

 

NAMJENSKI RAČUNI ZA PRIKUPLJANJE NOVČANE POMOĆI ZA PODRUČJA BOSNE I HERCEGOVINE ZAHVAĆENA POPLAVAMA

Donatorski račun Ministarstva finansija i trezora BiH

Account with Institution / Beneficiary's Bank

1.    UBAN/Account Number:         DE81 5007 0010 0935 9621 00

Reference Number:                06414331

Name:                                          CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE

Address:                                      MARŠALA TITA 25

City, Country:                             SARAJEVO, BOSNIA AND HERZEGOVINA

Beneficiary

2.    SWIFT-BIC:                                CBBSBA22

IBAN:                                           BA390000030000000145

Reference Number:                06414331

Name:                                          MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BIH

Address:                                      TRG BIH 1

City, Country:                             SARAJEVO, BOSNIA AND HERYEGOVINA

 

 


Donatorski račun Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

Za uplate u zemlji:

Vlasnik računa: VLADA FBIH – FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA – FINANCIJA

Naziv banke: UNION BANKA DD SARAJEVO, broj 

računa: 1020500000112809

 

Za uplate iz inostranstva:

 

Account Holder: VLADA FBIH – FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA – FINANCIJA

Name of the bank: UNION BANKA DD SARAJEVO

SWIFT CODE: UBKSBA22

IBAN CODE: BA391020500000106795

(informacija o korespondentnim bankama na stranici

www.unionbank.ba)

 

 

Donatorski račun Vlade Republike Srpske

 

Za uplate iz inostranstva:

 

Payment Details: Pomoc poplavljenim podrucjima

Account Holder: MINISTARSTVO FINANSIJA –

JED.DEV.RN TREZORA

Bank of Beneficiary: Unicredit bank AD Banka Luka, Ul. Marije Bursac 7, 78000 Banjaluka, BiH

Beneficiary’s acc.number: BA39 5517 9048 0118

3851

SWIFT: BLBABA22

Beneficiary’s address: TRG REPUBLIKE SRPSKE 1,

78000 BANJA LUKA, BiH

 

 

Društvo Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine

 

Sa naznakom: 'ZA POMOĆ STANOVNIŠTVU

POPLAVLJENIH PODRUČJA'

 

Za uplate u zemlji:

 

Vlasnik računa: Društvo Crvenog krsta/križa BiH

Naziv banke: SBERBANK BH d.d. Sarajevo, broj:

140-101-00258863-26

Adresa banke:

Fra Anđela Zvizdovića 1/A

71 000 Sarajevo

Bosnia i Hercegovina

 

Za uplate iz inostranstva:

 

Account Holder: Red Cross Society of Bosnia and

Herzegovina

Name of the Bank: SBERBANK BH d.d. Sarajevo,

broj: 140-101-12001533-88

SWIFT: SABRBA22

Bank code: BA391401011200153388

Bank Address:

Fra Anđela Zvizdovića 1/A

71 000 Sarajevo

Bosnia i Hercegovina

 

 

Crveni križ/krst Federacije BiH

 

Sa naznakom: 'ZA POMOĆ STANOVNIŠTVU

POPLAVLJENIH PODRUČJA'

 

Za uplate u zemlji:

 

RAIFFEISEN BANK d.d. BH broj:

1610000000850119

 

Za uplate iz inostranstva:

 

RAIFFEISEN BANK d.d. BiH

SWIFT CODE: RZBABASS

IBAN: BA391610000000850119

Naziv klijenta: CRVENI KRIZ FEDERACIJE BIH SARAJEVO

Adresa klijenta:

NEDIMA FILIPOVICA 9

71000 SARAJEVO

 

Poziv na humanitarne telefone:

 

·         BH Telecom 090 291 032 – donacija 2,00 KM (cijena poziva iz fiksne i mobilne mreže iznosi 2,10 KM)

·    HT Mostar 092 890 830 – donirate 1,80 KM (cijena poziva iz fikne i mobilne mreže iznosi 2,00 KM)

 

 

Crveni krst Republike Srpske

 

Sa naznakom: 'ZA POMOĆ STANOVNIŠTVU 

POPLAVLJENIH PODRUČJA'

 

Za uplate u zemlji:

 

KOMERCIJALNA BANKA A.D. Banjaluka, broj: 571

05000000342 85

 

Za uplate iz inostranstva:

 

NLB RAZVOJNA BANKA A.D.

SWIFT CODE: RAZBBA22

IBAN:  BA395620128039461369

Naziv klijenta: CRVENI KRST REPUBLIKE SRPSKE

Adresa klijenta:

SRPSKIH RATNIKA 1

71 420 PALE

 

Devizni račun: 508-4101833294

 

 

Crveni krst/križ Brčko distrikta BiH

 

Sa naznakom: 'POMOĆ POPLAVE'

 

Za uplatu u konvertibilnim markama u BiH:

 

Naziv primatelja: Organizacija Crveni krst-kriz Brcko

Račun primatelja/primaoca: 5620040000016110

Adresa:

Paje Jovanovića 4

76 100 Brčko

BiH

 

Za uplate iz inostranstva:

 

Account Holder: Organicazija Crveni krst-kriz Brcko

SWIFT: RAZBBA22XXX

IBAN: BA395620048098961949

Bank Address:

Paje Jovanovića 4

76 100 Brčko

BiH

 

 

U Bosni i Hercegovini je otvoren namjenski račun Ministarstva Finansija i Trezora BiH na kojem će se prikupljati novčana sredstva za pomoć područjima Bosne i Hercegovine zahvaćenim poplavama.

 

Sredstva na ovaj račun mogu se uplatiti, sa naznakom 'ZA POMOĆ STANOVNIŠTVU POPLAVLJENIH PODRUČJA', uplatom na račun Ambasade Bosne i Hercegovine u Stockholmu:   BG 5409-5278.

 

Prikupljena sredstva će odmah biti transferirana na otvoreni namjenski račun MFT BiH.

 

 

                                                         

SAOPĆENJA

 

 12.12.2012


Ambasadorica Bosne i Hercegovine u Republici Estoniji sa sjedištem u Štokholmu Jadranka Kalmeta predala akreditivna pisma

 

jadranka.jpg

 

Ambasadorica Bosne i Hercegovine u Republici Estoniji sa sjedištem u Štokholmu Jadranka Kalmeta predala je 12. decembra 2012. godine akreditivna pisma predsjedniku Republike Estonije Toomasu Hendriku Ilvesu.
Predsjednik Toomas Hendrik Ilves izrazio je dobrodošlicu ambasadorici Kalmeta i zaželio uspješan rad, te istakao zadovoljstvo razvojem bilateralnih odnosa između BiH i Republike Estonije, izrazivši želju za njihovim daljnjim jačanjem, kao i da će Estonija nastaviti da pruža podršku članstvu BiH u Evropskoj uniji i NATO savezu.

 

 

18.10.2012

Ambasadorica Bosne i Hercegovine za Republiku Finsku sa sjedištem u Stockholmu Jadranka Kalmeta predala akreditivna pisma predsjedniku Republike Finske Sauli Niinistöu

 

jadranka2jpg

 

Ambasadorica Bosne i Hercegovine za Republiku Finsku sa sjedištem u Stockholmu Jadranka Kalmeta predala je 18. oktobra 2012. godine akreditivna pisma predsjedniku Republike Finske Sauli Niinistöu.


Nakon ceremonije predaje akreditivnih pisama predsjednik Niinistö i ambasadorica Kalmeta su razmijenili informacije o vanjskopolitičkom prioritetima i aktivnostima dviju država, te razmotrili mogućnosti za daljnje unapređenje odnosa Bosne i Hercegovine i Finske.


Ovom prilikom predsjednik Niinistö je istakao da će Finska nastaviti da pruža podršku Bosni i Hercegovini na putu evropskih i evroatlantskih integracija

 

 

16.10.2012

 

Ambasadorica Bosne i Hercegovine u Kraljevini Švedskoj Jadranka Kalmeta sastala se sa ministrom vanjskih poslova Kraljevine Švedske Carlom Bildtom


Ambasadorica Bosne i Hercegovine u Kraljevini Švedskoj Jadranka Kalmeta sastala se 16. oktobra 2012. godine u Stockholmu sa ministrom vanjskih poslova Kraljevine Švedske Carlom Bildtom.


Ambasadorica Kalmeta se tokom razgovora zahvalila ministru Bildtu za podršku Švedske Bosni i Hercegovini, naročito evroatlantskim integracijama naše zemlje, te izrazila želju za daljnje unapređenje odnosa dviju zemalja.


Posebna tema razgovora ambasadorice Kalmete i ministra Bildta bilo je pitanje tražilaca azila iz BiH u Švedskoj. Ambasadorica Kalmeta je u vezi s navedenim istaknula da se radi o specifičnom valu tražitelja azila koji je po svim pokazateljima zaustavljen, te zamolila za podršku Švedske Bosni i Hercegovini u riješavanju ovog pitanja.

 

 

23.4.2012

 

Ambasadorica Bosne i Hercegovine u Kraljevini Švedskoj Jadranka Kalmeta predala akreditivna pisma


Ambasadorica Bosne i Hercegovine u Kraljevini Švedskoj Jadranka Kalmeta predala je 23. aprila 2012. godine, u Štokholmu, akreditivna pisma kralju Švedske Carlu Gustafu XVI.


Ambasadorica Kalmeta je prenijela pozdrave Predsjedništva BiH, kralju Švedske Carlu Gustafu XVI i zahvalila se za pomoć koju Kraljevina Švedska pruža Bosni i Hercegovini, te izrazila uvjerenje da će se tradicionalno dobri bilateralni odnosi dvije države nastaviti  uspješno razvijati.
 
Kralj Carl Gustaf XVI je izrazio spremnost za unapređenje bilateralnih odnosa i zadovoljstvo dostignutim nivom dosadašnje saradnje, poručivši da će Kraljevina Švedska nastaviti da podržava BiH na njenom putu ka integraciji u Evropsku uniju, te pozdravio napore i dostignuća koje je Bosna i Hercegovina ostvarila.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radno vrijeme konzularnog odjela:

PON - PET od 10:00 do 16:00

 

Radno vrijeme ambasade:
PON - PET od 09:00 do 17:00


Birger Jarlsgatan 55/3
111 45 Stockholm
Sweden

 

POŠTU SLATI ISKLJUČIVO NA:

Embassy of Bosnia and Herzegovina

Postbox 7102

103 87 Stockholm

 

Tel: 08-440 05 40
Fax: 08-24 98 30
Email: amb.bih.sto@telia.com

 

 

 

 

logo