Cjenovnik konzularnih usluga za Švedsku, Finsku i Estoniju

 

Stupio na snagu 22.12.2014.

Ukoliko želite dostavu dokumenata poštom na kućnu adresu potrebno je uz cijenu konzularne usluge uplatiti za poštarinu  dodatnih:
125,00 SEK za Švedsku15,00 EUR za Finsku i Estoniju.

Tar. broj KONZULARNA USLUGA ŠVEDSKA FINSKA I ESTONIJA
41. Određivanje JMB 123,00 SEK 13,00 EUR
29. Prijave i upisi:
Prijava rođenja
Prijava smrti
Prijava zaključenja braka
57,00 SEK 6,00 EUR
30. Putne isprave
Izdavanje pasoša/ putovnice za osobu do navršene 3 godine života 691,00 SEK 73,00 EUR
Izdavanje pasoša/ putovnice za osobu od 3 do 18 godina 738,00 SEK 78,00 EUR
Izdavanje pasoša/putovnice za osobu preko 18 godina 1221,00 SEK 129,00 EUR
Izdavanje „duplikata“pasoša/putovnice za osobu preko 18 godina 2091,00 SEK 221,00 EUR
Izdavanje pasoša/putovnice u roku kraćem od propisanog 3586,00 SEK 379,00 EUR
Prijava gubitka pasoša/putovnice 57,00 SEK 6,00 EUR
Izdavanje putnog lista 255,00 SEK 27,00 EUR
39. Izdavanje sprovodnice za prijenos umrlog lica 246,00 SEK 26,00 EUR
39. Pribavljanje izvoda iz Matičnih knjiga i uvjerenja o državljanstvu 246,00 SEK 26,00 EUR
34. Ovjera potpisa na izjavi
Punomoć 104,00 SEK 11,00 EUR
Ovjera suglasnosti roditelja 151,00 SEK 16,00 EUR
Nasljednička izjava, izjava, potvrda o životu 246,00 SEK 26,00 EUR
33. Ovjera fotokopije/prijepisa
Prva strana 57,00 SEK 6,00 EUR
Svaka slijedeća strana 28,00 SEK 3,00 EUR
31. VIZE koje izdaje DKP
Jednokratna ulazno-izlazna (viza C) ili tranzitna viza (viza B) 293,00 SEK 31,00 EUR
Višekratna ulazno-izlazna viza (viza B) ili višekratna ulazno-izlazna viza do 90 dana (viza C) 539,00 SEK 57,00 EUR
Višekratna ulazno-izlazna viza preko 90 dana (viza D) 681,00 SEK 72,00 EUR
36. Ovjera potpisa na zahtjevu za prijem u državljanstvo 2905,00 SEK 307,00 EUR
37. Ovjera potpisa na zahtjevu za otpust iz BiH državljanstva 1419,00 SEK 150,00 EUR
38. Ovjera izjave o odricanju od BiH državljanstva 2366,00 SEK 250,00 EUR
25. Za izdavanje Rješenja o prihvatanju izjave o odricanju od BiH državljanstva (ukoliko to Rješenjem MCP BiH nije drugačije određeno) 3880,00 SEK 410,00 EUR