Dijaspora

Prema podacima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, van matične zemlje, u trajnom ili privremenom iseljeništvu, žive skoro dva miliona Bosanaca i Hercegovaca.

U Kraljevini Švedskoj živi oko 80.000 osoba porijeklom iz Bosne i Hercegovine, koji prema brojnosti spadaju u treću imigrantsku grupu u toj zemlji.  U ovu brojku su uključeni i potomci bosanskohecegovačkih  iseljenika rođeni u Švedskoj, odnosno druga i treća generacija migranata.

Informisanje iseljeništva iz Bosne i Hercegovine – Interaktivni portal za dijasporu

Većina ih je stekla švedsko državljanstvo. Švedska je jedna od rijetkih zemalja sa kojom je BiH potpisala bilateralni Sporazum o dvojnom državljanstvu. Dijaspora je organizirana u udruženja koja imaju kulturni ili sportski karakter. Svrha postojanja ovih udruženja je njegovanje i očuvanje tradicije, kulture, jezika  kao i rad na dobroj integraciji državljanja Bosne i Hercegovine  u švedsko društvo.

Učenje maternjeg jezika za djecu bh. iseljenika u Švedskoj je dobro organizirano, jer djeca imaju mogućnost učenja maternjeg jezika u okviru dopunske nastave u sklopu udruženja i organizacija  dijaspore, kao i u okviru redovne integrirane nastave u švedskim školama. U životu bh dijaspore značajnu ulogu imaju i vjerske organizacije koje okupljaju vjernike tri konstitutivna bosanskohercegovačka naroda.

Na kraju treba istaći da bh. iseljenici u Švedskoj spadaju među najbolje integriranu doseljeničku zajednicu a značajan broj ih je uključen i u poslovni, kulturni i politički život Kraljevine Švedske.

Jedan od svijetlih primjera svakako je Aida Hadžialić, najmlađa švedska ministrica.


Aida Hadzialic