Prijava rođenja

Za prijavu rođenja djeteta rođenog u inozemstvu u matične knjige Bosne i Hercegovine putem DKP-a, potrebno je dostaviti:

 1. Personbevis (izvod iz evidencije rođenih) koji izdaje Skatteverket ovjeren i potpisan
  Treba ovjeriti kod Notara (Notarius Publicus) Apostille pečatom, a potom isti prevesti na jedan od službenih jezika BiH (bosanski/hrvatski/srpski) kod ovlaštenog prevodioca.
 2. Popunjen obrazac Prijava rođenja djeteta
  U slučaju slanja Prijave putem pošte, roditelji svoje potpise na navedenom obrascu moraju ovjeriti  kod Notara (ovjera na poleđini obrasca).
 3. Popunjen obrazac Zahtjev za određivanje JMBG i M3 obrazac
  U rubrike o općini i adresi prebivališta roditelji navode adresu prebivališta u BiH jednog od roditelja na osnovu kojeg se dijete upisuje.
 4. Kopije dokumenata roditelja (kopiju CIPS lične/osobne karte s obe strane)
  Ako roditelji ne posjeduju CIPS ličnu kartu potrebno je priložiti rodni list i uvjerenje o državljanstvu BiH.
 5. Dokaz o uplati konzularne takse

Podnosilac zahtjeva biti će putem Ambasade/Veleposlanstva blagovremeno obavješten o sprovedenom postupku upisa djeteta u matičnu knjigu rođenih u BiH i dodjeljenom JMBG.

 

Konzularna taksa za prijavu rođenja iznosi:

Za uplate iz Švedske konzularna taksa iznosi:

 • Za prijavu rođenja djeteta 62 SEK
 • Za zahtjev za određivanje JMB 134 SEK (+ poštarina 125,00 SEK ako želite slanje dokumenta poštom)

Za uplate iz Finske ili Estonije konzularna taksa iznosi:

 • Za prijavu rođenja djeteta 6,00 EUR
 • Za zahtjev za određivanje JMBG 13,00 EUR (+ poštarina 15,00 EUR ako želite slanje dokumenata poštom)

 

Plaćanje konzularne takse  se može izvršiti:

 • Kartično plaćanje u prostorijama Ambasade  (Mastercard, Visa, Maestro i Electron)
 • Plaćanjem u banci putem uplatnice
 • Plaćanjem e-bankarstvom (priložiti ispisanu potvrdu o uplati)

Obrazac Prijava rođenja djeteta
Obrazac Zahtjev za određivanje JMB
 Obrazac M3