Informacija o repatrijaciji bosanskohercegovačkih državljana

U saradnji sa Kriznim timom Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Ambasada BiH u Kraljevini Švedskoj (Stockholm) omogućila je povratak određenog broja bh. građana iz Kraljevine Švedske, Kraljevine Danske i Republike Finske u BiH.

Dana 05.05.2020. u 11 sati, sa autobusne stanice Stockholm City u Stockholmu, osoblje Ambasade BiH u Stockholmu izvršilo je identifikaciju svih bh. građana koji su se ranije javili Ambasadi radi registriranja u vezi s odlaskom u BiH. Prilikom identifikacije, građani su potpisali i neophodne izjave u vezi s Covidom-19 i osobnim zdravstvenim stanjem.

Dvama autobusima je ispraćeno ukupno devedeset jedan (91) putnika, od kojih su troje (3) iz Kraljevine Danske, devet (9) iz Republike Finske, te sedamdeset devet (79) iz Kraljevine Švedske.

Ovom prilikom zahvaljujemo svim članovima Kriznog tima MVP BiH na instrukcijama i saradnji, DKP-ovima BiH u Danskoj, Njemačkoj, Austriji, Sloveniji i Hrvatskoj, kao i svim bh. građanima i njihovim porodicama koji su doprinijeli da se repatrijacija izvrši uspješno.