Obavijest

Obavještavamo građane Bosne i Hercegovine da je Centrana izborna komisija Bosne i Hercegovine na 17. sjednici koja je održana dana 04.05.2022. godine, donijela Odluku o raspisivanju i održavanju Općih izbora 2022. godine. 

Izbori će se održati u nedjelju, 02. oktobra 2022. godine

Na istoj sjedinici je donesena odluka da se (u slučaju prijave i registracije dovoljnog broja naših građana koji borave na području Švedske, Finske) omogući da se u Ambasadi Bosne i Hercegovine u Stockholmu organizuje glasanje za Opće izbore 2022. 

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će posebnim propisom utvrditi tačan broj i raspored biračkih mjesta u DKP BiH, shodno broju birača registrovanih da glasaju lično u DKP BiH. 

Državljanima Bosne i Hercegovine koji se prijave za glasanje lično u DKP, a u kojima ne budu ispunjeni uslovi za organizovanje glasanja, omogućit će se glasanje poštom.

Registracija se obavlja isključivo elektronski putem portala Centralne izborne komsije Bosne i Hercegovine https://eizbori.izbori.ba/ a sve informacije i detaljnije upite možete pronaći na web stranici Ambasade Bosne i Hercegovine u Stockholmu www.bihambasada.se i na web stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine www.izbori.ba 

Dostava prijava za registraciju glasača izvan Bosne i Hercegovine je najkasnije do 19. jula 2022. godine do 24:00.