Obavijest o javnom nadmetanju za dodjelu koncesije za istraživanje nafte i plina u Federaciji Bosne i Hercegovine

U prilogu je akt Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine od 09.01.2020. godine.