Prijava rođenja

Za prijavu rođenja djeteta rođenog u inozemstvu u matične knjige Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine putem DKP-a, potrebno je koristiti novi obrazac i priložiti dokumentaciju navedenu u upitniku. 

Za prijavu rođenja djeteta rođenog u inozemstvu u matične knjige Bosne i Hercegovine i Republike Srpske putem DKP-a, potrebno je dostaviti:

 1. Personbevis (izvod iz evidencije rođenih) koji izdaje Skatteverket ovjeren i potpisan
  Treba ovjeriti kod Notara (Notarius Publicus) Apostille pečatom, a potom isti prevesti na jedan od službenih jezika BiH (bosanski/hrvatski/srpski) kod ovlaštenog prevodioca.
 2. Popunjen obrazac Prijava rođenja djeteta
  U slučaju slanja Prijave putem pošte, roditelji svoje potpise na navedenom obrascu moraju ovjeriti  kod Notara (ovjera na poleđini obrasca).
 3. Popunjen obrazac Zahtjev za određivanje JMBG i M3 obrazac
  U rubrike o općini i adresi prebivališta roditelji navode adresu prebivališta u BiH jednog od roditelja na osnovu kojeg se dijete upisuje.
 4. Kopije dokumenata roditelja (kopiju CIPS lične/osobne karte s obe strane)
  Ako roditelji ne posjeduju CIPS ličnu kartu potrebno je priložiti rodni list i uvjerenje o državljanstvu BiH.
 5. Dokaz o uplati konzularne takse

Djeca uzrasta od 14 do 18 godina, pored potpisa podnosioca zahtjeva (roditelja ili staratelja ) trebaju i lično potpisati zahtjev za naknadni upis u MKR BiH.

Podnosilac zahtjeva biti će putem Ambasade/Veleposlanstva blagovremeno obavješten o sprovedenom postupku upisa djeteta u matičnu knjigu rođenih u BiH i dodjeljenom JMBG.

Konzularna taksa za prijavu rođenja iznosi:

Za uplate iz Švedske konzularna taksa iznosi:

 • Za prijavu rođenja djeteta 68 SEK
 • Za zahtjev za određivanje JMB 148 SEK ( + poštarina 70 SEK ako želite slanje dokumenta poštom)

Za uplate iz Finske ili Estonije konzularna taksa iznosi:

 • Za prijavu rođenja djeteta 6 EUR
 • Za zahtjev za određivanje JMBG 13 EUR ( + poštarina 15 EUR ako želite slanje dokumenata poštom)

Plaćanje konzularne takse  se može izvršiti:

 • Kartično plaćanje u prostorijama Ambasade  (Mastercard, Visa, Maestro i Electron)
 • Plaćanjem u banci putem uplatnice
 • Plaćanjem e-bankarstvom (priložiti ispisanu potvrdu o uplati)

Obrazac Prijava rođenja djeteta Federacija BiH

Obrazac Prijava rođenja djeteta Republika Srpska

Obrazac Naknadni upis u matične knjige građana BiH

Obrazac Zahtjev za određivanje JMB

 Obrazac M3