Određivanje jedinstvenog matičnog broja

Za određivanje JMB potrebno je popuniti obrazac Zahtjev za određivanje JMB i obrazac M3.
Uz popunjene obrasce potrebno je dostaviti slijedeće dokumente:

  1. Original Izvod iz matične knjige rođenih BiH;
  2. Original Uvjerenje o državljanstvu BiH;
  3. Kopija stranica pasoša/putovnice s ličnim/osobnim podacima roditelja (kada su u pitanju maloljetne osobe)
  4. Dokaz o uplati konzularne takse.

Napomena:

  • Za maloljetno lice mlađe od 14 godina kao podnosilac zahtjeva potpisuju se oba roditelja.
  • Za maloljetno lice između 14 i 18 godina  kao podnosilac zahtjeva potpisuje se to lice i  oba roditelja.

U obrascu  M3 u rubrici  prebivalište upisuju se podaci o prebivalištu u BiH punoljetnih osoba, a za djecu adresa prebivališta u BiH jednog od roditelja na osnovu kojeg se dijete upisuje.

Popunjene obrasce i potrebne dokumente je potrebno poslati isključivo poštom na adresu Ambasade.

Konzularna taksa iznosi:

 Za uplate iz Švedske iznosi 148 SEK
 Za uplate iz Finske ili Estonije iznosi 13 EUR

Plaćanje konzularne takse  se može izvršiti:

  • Kartično plaćanje u prostorijama Ambasade  (Mastercard, Visa, Maestro i Electron)
  • Plaćanjem u banci putem uplatnice
  • Plaćanjem e-bankarstvom (priložiti ispisanu potvrdu o uplati)

Obrazac Zahtjev za određivanje JMB
 Obrazac M3