Konzularne usluge

 1. VAŽNE  UPUTE
 2. BEZVIZNI REŽIM – INFORMACIJA
 3. PODACI ZA PLAĆANJE KONZULARNE TAKSE
 4. CJENOVNIK KONZULARNIH USLUGA
 5. OVLAŠTENI SUDSKI TUMAČI
 6. PUTNE ISPRAVE
  6a O pasošu/putovnici
  6b Izdavanje pasoša/putovnici
  6c Prijava nestanka pasoša/putovnice (na kraju teksta  link na obrazac)
  6d Putni list (na kraju teksta  linkovi na obrasce)
 7. PRIJAVE I UPISI
  7a Prijava rođenja (iza teksta linkovi na 3 obrasca)
  7b Prijava zaključenja braka (iza teksta link na obrazac)
  7c Prijava smrti (iza teksta link na obrazac)
 8. JEDINSTVENI MATIČNI BROJ
  8a Evidentiranje JMB (iza teksta link na 2 obrasca)
  8b Određivanje JMB  (iza teksta link na 2 obrasca)
 9. IZDAVANJE SPROVODNICE (iza teksta link na 4 obrasca – prvi zahtjev za izdavanje sprovodnice)
 10. PRIBAVLJANJE IZVODA (iza teksta  link na obrazac)
 11. OVJERE
  11a Ovjera potpisa
         11a1 Ovjera izjave (iza teksta link na obrazac)
        11a2 Ovjera nasljedničke izjave (iza teksta link na obrazac)
        11a3 Ovjera punomoći (iza teksta link na obrazac)
        11a4 Ovjera suglasnosti roditelja (iza teksta link na obrazac)
  11b Ovjera kopija dokumenata
 12. OBRASCI (svi obrasci na jednom mjestu)