Kakvu pomoć Ambasada / Veleposlanstvo može pružiti:

  • U slučaju gubitka ili krađe dokumenata po predočavanju prijave policiji o gubitku ili krađi putne isprave ili lične/osobne iskaznice, Ambasada/Veleposlanstvo vam može:  izdati putni list za povratak u Bosnu i Hercegovinu, ili ako su ispunjeni zakonom propisani uvjeti, može vam izdati novi pasoš/putovnicu.
  • U slučaju hapšenja ili zatvaranja možete zahtijevati da se o tome izvijesti Ambasada/Veleposlanstvo  BiH. Konzularni službenik može izvijestiti lokalne organe da se nalazite pod konzularnom zaštitom BiH i zatražiti da se upozna s motivom vašeg hapšenja, te zatražiti odgovarajuću dozvolu da vas posjeti. Isto tako će provjeriti uvjete pod kojima ste uhpšeni i jesu li pri tome poštovani lokalni zakoni. Konzularni službenik može, na vaš zahtjev, pribaviti listu advokata koji vas mogu braniti (vi snosite troškove advokata).
  • U slučaju bolesti, ukoliko zatražite pomoć, konzularni službenik vam može pomoći u pronalaženju odgovarajuće zdravstvene ustanove (troškovi liječenja na vaš teret).
  • U slučaju ozbiljne nesreće, konzularni službenik će, putem nadležnog organa izvijestiti vašu obitelj. Ukoliko obitelj zatraži, s njom će razmotriti nastavak hospitalizacije (troškovi na vaš teret).
  • U slučaju smrti konzularni službenik će izvijestiti obitelj. Ukoliko obitelj to traži, upoznat će je s pravnim formalnostima vezanim za prebacivanje u zemlju ili pokop posmrtnih ostataka (troškovi na teret obitelji ili osiguranja umrlog).
 • U slučaju različitih problema sa lokalnim organima vlasti konzularni službenik vas može savjetovati i pribaviti vam korisne adrese (advokata, prevodioca itd).

 

Kakvu pomoć Ambasada / Veleposlanstvo ne može pružiti:

 • Ne može vas vratiti u zemlju o trošku države.
 • Ne može platiti kazne, hotelske račune, bolničke troškove niti bilo koje druge vaše troškove.
 • Ne može intervenirati u sudskom postupku da bi se postiglo vaše oslobađanje, ako ste počinili kazneno djelo na teritoriji te zemlje.
 • Ambasada ne zamjenjuje putničke agencije, bankarske institucije ili osiguravajuća društva.
 • Ne može vam pružiti konzularnu zaštitu ako posjedujete i državljanstvo države u kojoj se nalazite.