Pribavljanje izvoda iz matičnih knjiga BiH

Ambasada/Veleposlanstvo Bosne i Hercegovine u Stockholmu, po zahtjevu stranaka, može pribaviti dokumenta iz matičnih ureda u BiH bez ovjere Apostille pečatom.

Za pribavljanje navedenih dokumenata potrebno je dostaviti:

  1. Popunjen Obrazac – Molba za pribavljanje izvoda iz matičnih knjiga iz BiH
  2. Fotokopija identifikacijske isprave BiH ili zemlje u kojoj boravite (pasoš/putovnica ili lična/osobna  karta) ili fotokopija jedne od starih isprava BiH ili bivše SFRJ (lična/osobna karta, rodni list i dr.), ukoliko je posjedujete.
  3. Dokaz o uplati konzularne takse

Za pribavljanje izvoda konzularna taksa iznosi:

Za uplate iz Švedske iznosi   295 SEK  ( +70 SEK ako tražite dostavu  poštom)
Za uplate iz Finske i Estonije iznosi 26 EUR (+15 EUR ako tražite dostavu poštom)

Plaćanje konzularne takse  se može izvršiti:

  • Kartično plaćanje u prostorijama Ambasade  (Mastercard, Visa, Maestro i Electron)
  • Plaćanjem u banci putem uplatnice
  • Plaćanjem e-bankarstvom (priložiti ispisanu potvrdu o uplati)

Obrazac: Molba za pribavljanje izvoda iz matičnih knjiga iz BiH