Cjenovnik konzularnih usluga za Švedsku, Finsku i Estoniju

Stupio na snagu 28.09.2018. godine.

Ukoliko želite dostavu dokumenata poštom na kućnu adresu potrebno je uz cijenu konzularne usluge uplatiti za poštarinu  dodatnih 70 SEK za Švedsku, odnosno 15 EUR za Finsku i Estoniju.

Tar. broj

KONZULARNA USLUGA

ŠVEDSKA FINSKA I ESTONIJA
41. Određivanje JMB 134 SEK 13,00 EUR
29. Prijave i upisi:    
  Prijava rođenja
Prijava smrti
Prijava zaključenja braka
62 SEK 6,00 EUR
30. Putne isprave    
  Izdavanje pasoša/ putovnice za osobu do navršene 3 godine života 753 SEK 73,00 EUR
Izdavanje pasoša/ putovnice za osobu od 3 do 18 godina 805 SEK 78,00 EUR
Izdavanje pasoša/putovnice za osobu preko 18 godina 1331 SEK 129,00 EUR
Izdavanje „duplikata“pasoša/putovnice za osobe preko 18 godina

Izdavanje duplikata pasoša za osobe od 3 do 18 navršenh godina

Izdavanje duplikata pasoša za osobe koje nisu navršile 3 godine

2281 SEK

1249 SEK

1197 SEK

221,00 EUR

121,00 EUR

116,00 EUR

Izdavanje pasoša/putovnice u roku kraćem od propisanog za osobe preko 18 godina

Izdavanje pasoša/putovnice u roku kraćem od propisanog za osobe od 3 do 18 navršenh godina

Izdavanje pasoša/putovnice u roku kraćem od propisanog za osobe koje nisu navršile 3 godine

3912 SEK

3385 SEK

3334 SEK

379,00 EUR

328,00 EUR

323,00 EUR

Prijava gubitka pasoša/putovnice 62 SEK 6,00 EUR
Izdavanje putnog lista 279 SEK 27,00 EUR
39. Izdavanje sprovodnice za prijenos umrlog lica 268 SEK 26,00 EUR
39. Pribavljanje izvoda iz Matičnih knjiga i uvjerenja o državljanstvu 268 SEK 26,00 EUR
34. Ovjera potpisa na izjavi    
  Punomoć 114 SEK 11,00 EUR
Ovjera suglasnosti roditelja 165 SEK 16,00 EUR
  Nasljednička izjava, izjava, potvrda o životu 268 SEK 26,00 EUR
33. Ovjera fotokopije/prijepisa    
  Prva strana 62 SEK 6,00 EUR
Svaka slijedeća strana 31 SEK 3,00 EUR
31. VIZE koje izdaje DKP    
  Jednokratna ulazno-izlazna (viza C) ili tranzitna viza (viza B) 320 SEK 31,00 EUR
Višekratna ulazno-izlazna viza (viza B) ili višekratna ulazno-izlazna viza do 90 dana (viza C) 588 SEK 57,00 EUR
Višekratna ulazno-izlazna viza preko 90 dana (viza D) 743 SEK 72,00 EUR
36. Ovjera potpisa na zahtjevu za prijem u državljanstvo 3168 SEK 307,00 EUR
37. Ovjera potpisa na zahtjevu za otpust iz BiH državljanstva 1548 SEK 150,00 EUR
38. Ovjera izjave o odricanju od BiH državljanstva 2580 SEK 250,00 EUR
25. Za izdavanje Rješenja o prihvatanju izjave o odricanju od BiH državljanstva (ukoliko to Rješenjem MCP BiH nije drugačije određeno) 4232 SEK 410,00 EUR