Prijava smrti

Za  prijavu smrti državljanina Bosne i Hercegovine koja je nastupila u Švedskoj, Finskoj ili Estoniji potrebno je Ambasadi/Veleposlanstvu BiH u Stockholmu dostaviti:

 1. Štampanim slovima popunjen i potpisan obrazac za Prijavu smrti.
  (Ako se dokumenti šalju poštom potpis  osobe koja popunjava obrazac Prijava smrti potrebno je ovjeriti kod notara)
 2. Originalni Izvod iz knjige umrlih
  (Izvod iz knjige umrlih iz Skateverketa mora biti ovjeren i potpisan i ovjeren Apostille pečatom)
 3. Prijevod Izvoda iz knjige umrlih na jedan od službenih jezika BiH (bosanski/hrvatski/srpski) ovjeren od strane ovlaštenog prevodioca;
 4. Kopija važeće lične/osobne karte preminule osobe kopirana s obje strane
  (Ako preminula osoba nema važeću ličnu/osobnu kartu potrebno je dostaviti trajni rodni list i uvjerenje o državljanstvu)
 5. Dokaz o uplati konzularne takse u Švedskoj

Konzularna taksa iznosi:

Za uplate iz Švedske 68 SEK (+70 SEK ako tražite dostavu Izvoda iz Knjige umrlih poštom).

Za uplate iz Finske i Estonije iznosi: 6 EUR (+15 EUR  ako tražite dostavu Izvoda iz Knjige umrlih poštom).

Plaćanje konzularne takse  se može izvršiti:

 • Kartično plaćanje u prostorijama Ambasade  (Mastercard, Visa, Maestro i Electron)
 • Plaćanjem u banci putem uplatnice
 • Plaćanjem e-bankarstvom (priložiti ispisanu potvrdu o uplati)

Obrazac Prijava smrti