Prijava nestanka pasoša/putovnice zbog gubitka, krađe ili uništenja

Prema Zakonu o putnim ispravama BiH, u slučaju gubitka, uništenja ili krađe pasoša/putovnice potrebno je gubitak, uništenje ili krađu bez odlaganja prijaviti nadležnim policijskim organima strane države i od njih zatražiti potvrdu o ovoj prijavi.

Po prijavi gubitka, uništenja ili krađe pasoša/putovnice, potrebno je provesti zakonom propisanu proceduru oglašavanja nevažeće putne isprave.

U cilju proglašenja izgubljenog, uništenog ili ukradenog pasoša/putovnice nevažećim, potrebno je  priložiti:

  1. Popunjen obrazac Prijava nestanka putne isprave – GPI-2 obrazac
  2. Potvrdu policije (u mjestu nestanka pasoša) o prijavi gubitka, uništenja ili krađe pasoša/putovnice (Potvrda treba sadržati: podatke o osobi koja je izvršila prijavu, predmet prijave i podatke o izgubljenoj putnoj ispravi),
  3. Dokaz o identitetu i državljanstvu BiH (važeća osobna ili vozačka dozvola, fotokopirana s obje strane)
  4. Dokaz o uplati konzularne takse

Nadležni organ će rješenjem proglasiti putnu ispravu nevažećom. Putna isprava se oglašava nevažećom u “Službenom glasniku BiH”, službenim glasilima entiteta ili Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

Za prijavu nestanka putne isprave konzularna taksa iznosi:

Za uplate iz Švedske iznosi 68 SEK

Za uplate iz Finske i Estonije iznosi 6 EUR

Plaćanje konzularne takse  se može izvršiti:

  • Kartično plaćanje u prostorijama Ambasade  (Mastercard, Visa, Maestro i Electron)
  • Plaćanjem u banci putem uplatnice
  • Plaćanjem e-bankarstvom (priložiti ispisanu potvrdu o uplati)

Obrazac GPI-2 Prijava nestanka pasoša/putovnice