Frequently asked questions


Dvostruko oporezivanje

Zbog sve učestalijih upita i zabrinutosti bh. građana oko eventualnog oporezivanja njihovih bh. penzija u Kraljevini Švedskoj, Ambasada skreće pažnju da je između tadašnje SFR Jugoslavije i Kraljevine Švedske potpisan Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja („Službeni list SFRJ-međunarodni ugovori“, 7/81). Poslije sticanja nezavisnosti Bosna i Hercegovina je preuzela pomenuti sporazum, te je isti na snazi imeđu Bosne i Hercegovine i Kraljevine Švedske.

U datom ugovoru, Član 18. se odnosi na penzije, a ugovor u cjelosti možete preuzeti na sljedećem linku:

Verzija na B/H/S jeziku je dostupna na zvaničnoj internet stranici Ministarstva finansija Bosne i Hercegovine:

https://mft.gov.ba/Content/OpenAttachment?id=5bf85d07-6650-466d-b5f5-69ce35c5650b&lang=hr

Verzija na švedskom i engleskom jeziku se nalazi na zvaničnoj internet stranici Vlade Kraljevine Švedske:

https://www.regeringen.se/contentassets/c374d7e8800749b8884d4add51c79d22/avtal-med-jugoslavien-for-att-undvika-dubbelbeskattning-betraffande-skatter-pa-inkomst-och-formogenhet-stockholm-den-18-juni-1980.pdf

Spisak država sa kojima Bosna i Hercegovina ima na snazi Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, među kojima su Kraljevina Švedska i Republika Finska. Spisak je dostupan na zvaničnoj internet stranici Ministarstva finansija BiH:

https://mft.gov.ba/Content/Read/sporazumi-u-primjeni

Spisak država sa kojima Kraljevina Švedska ima na snazi pomenuti Sporazum (uključujući i Bosnu i Hercegovinu). Spisak se nalazi na zvaničnoj internet stranici Skatteverketa:

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/15311.html