Članovi misije


g-đa Elvira Dilberović

 Ambasadorica

g-din Željko Grbić
 Savjetnik

g-din Edin Ljutović
Prvi Sekretar

g-din Amir Karahodža
Konzularni radnik I

g-din Dragomir Miladinović
Konzularni radnik II