Postupak podnošenja zahtjeva za izdavanje pasoša/putovnice

Prvi korak u postupku izdavanja pasoša/putovnice je provjera evidencije JMB to jest da li je JMB podnosioca zahtjeva za izdavanje pasoša/putovnice evidentiran u centralnoj bazi civilnog registra.  Provjera  se vrši preko Ambasade/Veleposlanstva BiH u Stockholmu.

Provjeru evidencije JMB možete izvršiti telefonskim putem ili e-mailom u konzularnom odjelu ambasade/veleposlanstva.

Tel. +46 (0)8 24 83 60 (svaki radni dan osim srijede od 10.00-15.00)
E-mail: consulate.bih.sto@telia.com

Građani BiH kojima je već ranije izdavan biometrijski pasoš/putovnica ili imaju važeću ličnu/osobnu kartu BiH izdatu nakon 2003. godine su već evidentirani u jedinstvenoj bazi podataka u BiH.

Građani BiH koji nemaju važeću ličnu/osobnu kartu i koji nisu evidentirali JMB, moraju najprije obaviti evidentiranje JMB.

Postupak evidentiranja JMB je besplatan i obavlja se putem Ambasade/Veleposlanstva BiH u Stockholmu.

Zahtjev za izdavanje pasoša/putovnice podnosi se isključivo lično u ambasadi jer je potrebno je obaviti akviziciju biometrijskih podataka – fotografija, otisak prstiju i elektronski potpis. Akvizicija biometrijskih podataka se vrši u prisustvu službenika Ambasade.  

Zakonski rok za rješenje zahtjeva za izdavanje pasoš je 60 dana od dana njegova podnošenja.

Rok važenja pasoša je 10 godina, za djecu koja nisu navršila 3 godina starosti rok važenja je 3 godine, za djecu od 3 do 18 godina starosti rok važenja je 5 godina.

Za nosioce biometrijskih pasoša su 15.12.2010. godine ukinute vize za turistička i druga putovanja u zemlje šengenskog sporazuma.


PUNOLJETNE OSOBE

Prilikom dolaska u Ambasadu/Veleposlanstvo za podnošenje zahtjeva za izdavanje novog pasoša/putovnice potrebno je donijeti slijedeće dokumente:

 1. Originalni pasoš/putovnicu  Bosne i Hercegovine koji se mijenja ili Rodni list i Uvjerenje o državljanstvu (ako nema pasoša/putovnice ili nije važeći)
 2. Važeći BiH dokument sa slikom
 3. Dokaz (sa slikom) o dozvoli boravka u Švedskoj, Finskoj ili Estoniji
 4. Dokaz o uplati konzularne takse

Konzularna taksa za izdavanje pasoša/putovnice punoljetnoj osobi je:

Za uplate iz Švedske 1,464  SEK (+ 70 SEK za poštarinu ako se pasoš/putovnica šalju poštom).

Za uplate iz Finske i Estonije 129 EUR (+ 15 EUR za poštarinu ako se pasoš/putovnica šalju poštom).

Plaćanje konzularne takse  se može izvršiti:

 • Kartično plaćanje u prostorijama Ambasade  (Mastercard, Visa, Maestro i Electron)
 • Plaćanjem u banci putem uplatnice
 • Plaćanjem e-bankarstvom (priložiti ispisanu potvrdu o uplati)

MALOLJETNE OSOBE

Zahtjev za izdavanje pasoša/putovnice za dijete ispod 18 godina starosti podnose roditelji ili zakonski staratelji uz obavezno prisustvo djeteta za koje se podnosi zahtjev.

Za izdavanje pasoša/putovnice maloljetnim osobama neophodno je da oba roditelja imaju važeću ličnu/osobnu  kartu ili važeći pasoš/putovnicu.

Ako je jedan od roditelja strani državljanin treba imati važeći pasoš/putovnicu.

 • Ukoliko jedan od roditelja nije u mogućnosti da dođe u DKP potrebno je priložiti njegovu ovjerenu punomoć i kopiju važeće lične/osobne karte ili pasoša/putovnice.
 • Ukoliko jedan od roditelja sam izvršava roditeljske obaveze dužan je isto dokazati odgovarajućom ispravom izdanom od strane nadležnog organa.
 • Ukoliko se dijete nalazi pod starateljstvom potrebno je dostaviti akt nadležnog organa kojim se dijete stavlja pod starateljstvo.

Prilikom podnošenja zahtjeva potrebno je donijeti sljedeću dokumentaciju:

 1. Rodni list djeteta
 2. Pasoš/putovnicu djeteta koji se mijenja (ukoliko postoji),
 3. Važeće  BiH lične/osobne karte ili pasoše/putovnice oba roditelja/staratelja,
 4. Boravišna dozvola roditelja (sa slikom)
 5. Dokaz o uplati konzularne takse

Konzularna taksa za izdavanje pasoša/ putovnice za dijete do 3. godine iznosi:

Za uplate iz Švedske 828 SEK (+ 70 SEK za poštarinu ako se pasoš/putovnica šalju poštom).

Za uplate iz Finske ili Estonije 73 EUR (+ 15 EUR za poštarinu ako se pasoš/putovnica šalju poštom).

Konzularna taksa za izdavanje pasoša/ putovnice za dijete od 3. godine do 18. godina iznosi:

Za uplate iz Švedske 885 SEK (+ 70 SEK za poštarinu ako se pasoš/putovnica šalju poštom).

Za uplate iz Finske ili Estonije 78 EUR (+ 15 EUR za poštarinu ako se pasoš/putovnica šalju poštom).

Plaćanje konzularne takse  se može izvršiti:

 • Kartično plaćanje u prostorijama Ambasade  (Mastercard, Visa, Maestro i Electron)
 • Plaćanjem u banci putem uplatnice
 • Plaćanjem e-bankarstvom (priložiti ispisanu potvrdu o uplati)

IZDAVANJE DUPLIKATA PASOŠA

Osoba koja podnosi zahtjev za izdavanje duplikata putne isprave, dužna je priložiti potvrdu policije o prijavi izgubljenog ili ukradenog pasoša i neki identifikacioni dokumenat BiH (lična karta, vozačka dozvola, kopija izgubljenog/ukradenog pasoša) i dokaz o legalnom boravku u Švedskoj, Finskoj ili Estoniji.

Konzularna taksa za izdavanje duplikata pasoša za lica starija od 18 godina iznosi:

Za uplate iz Švedske  2,508 SEK (+ 70 SEK za poštarinu ako se pasoš/putovnica šalje poštom).

Za uplate iz Finske ili Estonije 221 EUR (+ 15,00 EUR za poštarinu ako se pasoš/putovnica šalju poštom).

Konzularna taksa za izdavanje duplikata pasoša za lica od 3 od 18 godina iznosi:

Za uplate iz Švedske 1,373 SEK (+ 70 SEK za poštarinu ako se pasoš/putovnica šalje poštom).

Za uplate iz Finske ili Estonije 121 EUR (+ 15,00 EUR za poštarinu ako se pasoš/putovnica šalju poštom).

Konzularna taksa za izdavanje duplikata pasoša za lica do 3 godine iznosi:

Za uplate iz Švedske 1,316 SEK (+ 70 SEK za poštarinu ako se pasoš/putovnica šalje poštom).

Za uplate iz Finske ili Estonije 116 EUR (+ 15,00 EUR za poštarinu ako se pasoš/putovnica šalju poštom).

 

Plaćanje konzularne takse  se može izvršiti:

 • Kartično plaćanje u prostorijama Ambasade  (Mastercard, Visa, Maestro i Electron)
 • Plaćanjem u banci putem uplatnice
 • Plaćanjem e-bankarstvom (priložiti ispisanu potvrdu o uplati)