Putni list

Putni list se izdaje državljaninu BiH koji je u inozemstvu na bilo koji način ostao bez putne isprave, isključivo radi povratka u BiH. Putni list izdaje se s rokom važenja koji je potreban za povratak u BiH, ali ne dužim od 30 dana. Putni list izdaje diplomatsko ili konzularno predstavništvo BiH u inozemstvu, na čijem području državljanin boravi.

Prema Zakonu o putnim ispravama BiH, u slučaju gubitka, uništenja ili krađe pasoša/putovnice potrebno je gubitak, uništenje ili krađu bez odlaganja prijaviti nadležnim policijskim organima strane države i od njih zatražiti potvrdu o ovoj prijavi.

Po prijavi gubitka, uništenja ili krađe pasoša/putovnice, potrebno je provesti zakonom propisanu proceduru oglašavanja nevažeće putne isprave.

U cilju proglašenja izgubljenog, uništenog ili ukradenog pasoša/putovnice nevažećim i ishođenja Putnog lista potrebno je  priložiti:

 1. Popunjen obrazac  Prijava nestanka putne isprave
 2. Popunjen obrazac  Zahtjeva za izdavanje putnog lista
 3. Potvrdu policije (u mjestu nestanka pasoša) o prijavi gubitka, uništenja ili krađe pasoša/putovnice (Potvrda treba sadržati: podatke o osobi koja je izvršila prijavu, predmet prijave i podatke o izgubljenoj putnoj ispravi),
 4. Dokaz o identitetu i državljanstvu BiH
  (-važeća osobna ili vozačka dozvola fotokopirana s obje strane; -rodni list i uvjerenje o državljanstvu – ako nemate važeći BiH dokument sa slikom)
 5. Dvije fotografije veličine 3,5 x 4,5 cm
 6. Dokaz o uplati konzularne takse

Konzularna taksa iznosi:

Za uplate iz i Švedske iznosi 306 SEK (+70 SEK ako tražite dostavu Putnog lista poštom)

Za uplate iz Finske ili Estonije iznosi 27 EUR (+15 EUR  ako tražite dostavu Putnog lista poštom)

Plaćanje konzularne takse  se može izvršiti:

 • Kartično plaćanje u prostorijama Ambasade  (Mastercard, Visa, Maestro i Electron)
 • Plaćanjem u banci putem uplatnice
 • Plaćanjem e-bankarstvom (priložiti ispisanu potvrdu o uplati)

Izdavanje Putnog lista za maloljetna lica

 • Obrazac Prijave nestanka putne isprave (GPI-2) i Zahtjev za izdavanje putnog lista za maloljetna lica podnose njihovi roditelji ili staratelji.
 • Ukoliko jedan od roditelja nije u mogućnosti da dođe u DKP potrebno je priložiti njegovu ovjerenu punomoć i kopiju važeće lične/osobne karte ili pasoša/putovnice.
 • Obrasci moraju biti potpisani od strane oba roditelja.
 • Roditelji dostavljaju kopije svojih putovnica/pasoša i rodni list djeteta
 • Staratelji pored kopije putovnice/pasoša, dostavljaju odgovarajući dokument o starateljstvu izdat od nadležnog organa BiH i rodni list djeteta.
 • Ovlašteno lice DKP-a može zahtjevati predočenje i drugih dokumenata ili isprava, koje ocijeni potrebnim.

Obrazac Prijava nestanka pasoša/putovnice
Obrazac Zahtjev za izdavanje putnog lista