Državni praznici 2023.
Državni praznici u Bosni i Hercegovini:

01. i 02. 01.2023.  Nova godina 

01.03.2023. Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine

01. i 02. 05.2023.  Praznik rada

25.11.2023 Dan državnosti Bosne i Hercegovine

Ako jedan od dana u koje se slavi Nova Godina i Prvi maj/svibanj padaju u nedjelju,
praznikom se smatra prvi naredni dan poslije ta dva dana

Kraljevina Švedska

Ambasada / Veleposlalnstvo ne radi na Dan državnosti Kraljevine Švedske

06.06.2023. Dan državnosti Kraljevine  Švedske (National Day)