Prethodni šefovi Misije


Izet Serdarevic

 

Izet Serdarević 1993-1997
1993-1997

 


   Hasan Dervišbegović 1997-2001


Mediha Filipovic   Mediha Filipović 2001-2005


Jakov Skocibusic   Jakov Skočibušić 2005-2008


Darko Zelenika   Darko Zelenika 2008-2011


Jadranka Kalmeta   Jadranka Kalmeta 2011-2015


 

Vesna Ćužić 2015-2019

Elvira Dilberović 2019 – 2023