Poziv organizacijama i pojedincima: Mapiranje dijaspore u deset zemalja

Medjunarodna organizacija za migracije (IOM) BiH i Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) BiH u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine (MLJPI) i uz podršku Vlade Švicarske provode projekat ‘’Dijaspora za razvoj’’.

Jedna od aktivnosti ovog projekta je mapiranje dijaspore, istraživanje koje će biti provedeno u Austriji, Australiji, Danskoj, Njemačkoj, Italiji, Sloveniji, Švedskoj, Švicarskoj, Holandiji i SAD, a koje će nam pomoći da dobijemo informacije o društveno – ekonomskom profilu bosanskohercegovačke dijaspore, uključujući demografske, sociološke, ekonomske i socio-kulturne podatke.

Na osnovu nalaza mapiranja dijaspore, biti će pripremljen niz preporuka koje će koristiti relevantni donosioci odluka i politika u BiH i zemljama odredišta kako bi bila poboljšana interakcija i saradnja sa dijasporom iz BiH, razvijene politike i uslovi koji će učiniti privlačnim i povoljnim  doprinos dijaspore razvoju matične zemlje.

Rezultati mapiranja dijaspore biti će korišteni i za uspostavljanje mehanizma prijenosa znanja u BiH i platforme za crowdsourcing, kao i za angažiranje dijaspore za ekonomski razvoj.

Molimo Vas da preuzmete linkove za online anketu na engleskom, bosanskom, srpskom i/ili hrvatskom jeziku.

Pozivamo organizacije dijaspore koje okupljaju ljude porijeklom iz BiH i njihove potomke, te pojedince iz BiH koji žive u jednoj od deset navedenih zemalja da ispune upitnik i pošalju svoje odgovore do 10.11.2017. godine.

1) IOM D4D Survey 

  • Final link (for sharing to respondents)

https://www.surveymonkey.com/r/G7FZTT6

2) IOM D4D Survey – Upitnik – BS ​

  • Final link (for sharing to respondents)

https://www.surveymonkey.com/r/GVZTD5Y

3) IOM D4D Survey – Упитник

  • Final link (for sharing to respondents)

https://www.surveymonkey.com/r/GTDCYCZ

4) IOM D4D Survey – Upitnik – HR 

  • Final link (for sharing to respondents)

https://www.surveymonkey.com/r/GPGPMG5

 

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine

Medjunarodna organizacija za migracije (IOM) BiH i Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) BiH u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine (MLJPI) i uz podršku Vlade Švicarske provode projekat ‘’Dijaspora za razvoj’’.
Jedna od aktivnosti ovog projekta je mapiranje dijaspore, istraživanje koje će biti provedeno u Austriji, Australiji, Danskoj, Njemačkoj, Italiji, Sloveniji, Švedskoj, Švicarskoj, Holandiji i SAD, a koje će nam pomoći da dobijemo informacije o društveno – ekonomskom profilu bosanskohercegovačke dijaspore, uključujući demografske, sociološke, ekonomske i socio-kulturne podatke.
Na osnovu nalaza mapiranja dijaspore, biti će pripremljen niz preporuka koje će koristiti relevantni donosioci odluka i politika u BiH i zemljama odredišta kako bi bila poboljšana interakcija i saradnja sa dijasporom iz BiH, razvijene politike i uslovi koji će učiniti privlačnim i povoljnim  doprinos dijaspore razvoju matične zemlje.
Rezultati mapiranja dijaspore biti će korišteni i za uspostavljanje mehanizma prijenosa znanja u BiH i platforme za crowdsourcing, kao i za angažiranje dijaspore za ekonomski razvoj.
Molimo Vas da preuzmete linkove za online anketu na engleskom, bosanskom, srpskom i/ili hrvatskom jeziku.
Pozivamo organizacije dijaspore koje okupljaju ljude porijeklom iz BiH  i njihove potomke, te pojedince iz BiH koji žive u jednoj od deset navedenih zemalja da ispune upitnik i pošalju svoje odgovore do 10.11.2017. godine.

1) IOM D4D Survey 

  • Final link (for sharing to respondents)

https://www.surveymonkey.com/r/G7FZTT6

2) IOM D4D Survey – Upitnik – BS ​

  • Final link (for sharing to respondents)

https://www.surveymonkey.com/r/GVZTD5Y

3) IOM D4D Survey – Упитник

  • Final link (for sharing to respondents)

https://www.surveymonkey.com/r/GTDCYCZ

4) IOM D4D Survey – Upitnik – HR 

  • Final link (for sharing to respondents)

https://www.surveymonkey.com/r/GPGPMG5

http://www.mhrr.gov.ba/iseljenistvo/aktuelnosti/default.aspx?id=7609&langTag=bs-BA