USLOVI ULASKA U BOSNU I HERCEGOVINU – DRŽAVLJANI BIH

Državljani Bosne i Hercegovine mogu ući u Bosnu i Hercegovinu s važećim putnim ispravama, odnosno važećom pasošem / putovnicom ili drugim identifikacijskim dokumentom koji je izdalo nadležno tijelo vlasti Bosne i Hercegovine, te važećom ličnom kartom / osobnom iskaznicom i drugim identifikacijskim dokumentom s fotografijom koji se može koristiti za prelazak državne granice i priznat je međunarodnim ugovorom čija je Bosna i Hercegovina ugovorna strana, dok u slučaju ulaska u Bosnu i Hercegovinu bez posjedovanja važeće putne isprave Bosne i Hercegovine podliježu prekršajnom procesuiranju.

Napominjemo da državljani Bosne i Hercegovine na ulazu u BiH nisu obvezni posjedovati nalaz PCR ili antigenskog testa na virus SARS-COV-2, odnosno potvrdu o vakcinaciji ili preboljenoj bolesti.

Državljani Bosne i Hercegovine mogu koristiti važeću ličnu kartu Bosne i Hercegovine kao putnu ispravu prilikom prelaska zajedničke državne granice sa Republikom Srbijom i Crnom Gorom, s obzirom da Bosna i Hercegovina sa istima ima potpisan međunarodni ugovor.

Lična karta Bosne i Hercegovine ne može se koristiti kao važeća putna isprava prilikom putovanja u ili iz zemalja članica Europske unije, Schengenskog prostora ili drugih zemalja sa kojima Bosna i Hercegovina nema potpisan međunarodni ugovor.


USLOVI ULASKA U BOSNU I HERCEGOVINU – KOJI VAŽE ZA STRANCE

Radi sprječavanja i suzbijanja širenja virusa SARS-COV-2, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je ODLUKU O PROPISIVANJU DODATNIH USLOVA ZA ULAZAK STRANACA U BOSNU I HERCEGOVINU(„Službeni glasnik BiH”, br. 57/20 , 58/20 i 36/21).

Stranac koji ispunjava uslove za ulazak u Bosnu i Hercegovinu propisane Zakonom o strancima, može ući u Bosnu i Hercegovinu ako na graničnom prijelazu Bosne i Hercegovine predoči jedan od sljedećih dokaza:

 • negativan nalaz PCR testa ili brzog antigenskog testa na virus SARS-CoV-2, koji nije stariji od 48 sati ako dolazi iz zemalja Evrope, a ako dolazi iz drugih zemalja, koji nije stariji od 72 sata do dolaska na granični prijelaz Bosne i Hercegovine,

 • potvrdu o cijepljenju za osobu koja je prije više od 14 dana od dana dolaska na granični prijelaz Bosne i Hercegovine primila drugu dozu cjepiva protiv COVID-19 ili je cijepljena jednom dozom prije 14 dana i više od dana dolaska na granični prijelaz Bosne i Hercegovine, ako se radi o cjepivu koje se prima u jednoj dozi,

 • potvrdu izdatu od liječnika da je prebolio bolest COVID-19 u proteklom periodu od 14 dana do 180 dana od dana dolaska na granični prijelaz Bosne i Hercegovine.

Izuzetno od članka 2. ove Odluke, stranci koji ne moraju tijekom ulaska u Bosnu i Hercegovinu predočiti negativan nalaz testa ili potvrde su:

 • državljani Crne Gore, Republike Hrvatske i Republike Srbije, kada u Bosnu i Hercegovinu ulaze direktno iz države čiji su državljani, kao i njihova maloljetna djeca i supružnici koji su državljani drugih zemalja,

 • posada i kabinsko osoblje zrakoplova čije je krajnje odredište Bosna i Hercegovina,

 • vozači i suvozači teretnih vozila prilikom obavljanja međunarodnog transporta robe u cestovnom prometu uz uslov da njihov boravak u Bosni i Hercegovini ne traje dulje od 12 sati,

 • posade teretnih vlakova i brodova u međunarodnom prometu,

 • diplomatsko-konzularno osoblje i osoblje međunarodnih organizacija pri obavljanju njihovih službenih dužnosti, a koje prilikom ulaska u Bosnu i Hercegovinu mora posjedovati i predočiti odgovarajuću važeći pasoš,

 • službe i timovi civilne zaštite kada je njihov ulazak u Bosnu i Hercegovinu žuran i neodgodiv,

 • pripadnici vojnih snaga država članica Sjevernoatlantskog ugovora i ostalih država koje sudjeluju u Partnerstvu za mir i pripadnici Stožera NATO-a i EUFOR-a u Bosni i Hercegovini,

 • čelnici država i vlada i članovi njihovih delegacija čiji je dolazak i odlazak iz Bosne i Hercegovine najavljen Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine diplomatskim putem ili putem protokola nadležnog organa Bosne i Hercegovine,

 • stranci koji tranzitiraju preko teritorija Bosne i Hercegovine radi povratka u zemlju uobičajenog boravka, bez zadržavanja na teritoriju Bosne i Hercegovine,

 • maloljetni stranac čiji je roditelj državljanin Bosne i Hercegovine, kao i stranac koji je supružnik državljanina Bosne i Hercegovine,

 • djeca mlađa od sedam godina koja putuju u pratnji roditelja ili staratelja, ako isti posjeduju negativan nalaz PCR testa ili brzog antigenskog testa na virus SARS-CoV-2, odnosno potvrdu o cijepljenju ili da je prebolio bolest COVID-19,

 • stranci s odobrenim privremenim ili stalnim boravkom u Bosni i Hercegovini, ako se vraćaju u Bosnu i Hercegovinu nakon izlaska i boravka samo u Crnoj Gori, Republici Hrvatskoj i/ili Republici Srbiji, pod uslovom da ukupan boravak u ovim državama nije trajao dulje od 48 sati od napuštanja teritorija Bosne i Hercegovine, što se dokazuje otiskom izlaznog, odnosno ulaznog štambilja u putnoj ispravi stranca,
 • stranci državljani Republike Turske koji svakodnevno prelaze granicu Bosne i Hercegovine radi izvođenja radova na izgradnji mosta Rača u sklopu realizacije projekta autocesta/brza cesta Sarajevo – Beograd – Sarajevo. Ministarstvo komunikacija i prometa BiH dostavit će Graničnoj policiji BiH ovjerenu listu državljana Republike Turske koji su angažirani kao izvođači radova na izgradnji mosta Rača u okviru navedenog projekta s imenima, prezimenima i brojem putne isprave s kojom prelaze granicu BiH i potvrdu da se projekt realizira na temelju potpisanog Sporazuma o saradnji na realiziranju projekta autocesta/brza cesta Sarajevo-Beograd-Sarajevo („Službeni glasnik BiH – Međunarodni ugovori“, broj 13/20).

Odlukom o propisivanju dodatnih uslova za ulazak stranaca u BiH nije propisana vrsta/tip PCR ili antigenskog testa, odnosno forma testova ili potvrda koje je potrebno predočiti na graničnom prijelazu prilikom namjeravanog ulaska u BiH te je iste moguće predočiti u tiskanoj ili elektronskoj formi.

Napomena: Trenutno se prilikom ulaska u Bosnu i Hercegovinu ne određuju mjere karantene ili samoizolacije, dok su sve osobe po ulasku u Bosnu i Hercegovinu obvezne pridržavati se uputa i poštovati sve naredbe nadležnih epidemiološko-zdravstvenih organa (socijalna distanca, zaštitne maske, dezinfekcija ruku i dr.)