COVID-19

I n f o r m a c i j e

Prestanak važenja Odluke o propisivanju dodatnih uvjeta za ulazak stranaca u BiH Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je donijelo Odluku o prestanku važenja Odluke o propisivanju dodatnih uvjeta za ulazak stranaca u BiH, koja je stupila na snagu danom donošenja, odnosno 26. maja 2022. godine.

Za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu, prestaje obaveza posjedovanja negativnog nalaza PCR testa ili brzog antigenskog testa na virus SARS-COV-2, potvrde o vakcinaciji ili potvrde izdate od doktora da je osoba preboljela bolest COVID-19.

Takodjer, informacija za sve gradjane koji putuju osobnim automobilom iz Kraljevine Švedske nije potreban zeleni karton prilikom ulaska u Bosnu i Hercegovinu.Sve ostale informacije vezane za ulazak u Bosnu i Hercegovinu možete pronaći na web stranici

GRANIČNA POLICIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Najčešće postavljena pitanja