Ambasada Bosne i Hercegovine u Kraljevini Švedskoj upućuje poziv građanima da dostave informacije o smetnjama koje su imali u vršenju prenosa novčanih sredstava između Švedske i Bosne i Hercegovine, u slučaju da je došlo do neočekivanih promjena u praksi banke preko koje su ranije vršene transakcije. Molimo da se na e-mail adresu Ambasade dostave podaci:

  • o pošiljaocu sredstava,
  • o primaocu sredstava,
  • naziv banke primaoca u BiH.

Naročito molimo da nam se dostavi eventualno pismeno obrazloženje kojim je banka osporila vršenje transakcije. Poziv se odnosi i na fizička i na pravna lica.

Napominjemo da nam se podaci dostavljaju dobrovoljno, a da će nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini biti proslijeđeni samo oni podaci na osnovu kojih se može vršiti provjera i konsultacija sa mjerodavnim institucijama i bankama.

E-mail adresa Ambasade je amb.bih.sto@telia.com .