Izbor Dunje Mijatović za komesara za ljudska prava Vijeća Evrope

Na plenarnom zasjedanju Parlamentarne Skupštine Vijeća Evrope održanom u srijedu 24. januara 2018. godine u Strazburu, predstavnik Bosne i Hercegovine Dunja Mijatović je većinom glasova poslanika izabrana za komesara za ljudska prava Vijeća Evrope. Dunja Mijatović je u drugom krugu izbora pobijedila kandidata Francuske Pierre-Yves Le Borgn sa 107 prema 103 glasa.

Riječ je o jednoj od najznačajnijih pozicija u evropskim institucijama, koju do sada nikada nije obavljala žena, niti predstavnik neke zemlje nečlanice Evropske unije.

Ova velika pobjeda predstavlja izuzetnu promociju BiH na međunarodnom planu, kao i priznanje izuzetnog dosadašnjeg rada Dunje Mijatović u domenu zaštite ljudskih prava.

Izbor Dunje Mijatović predstavlja rezultat izuzetnog angažmana Ministarstva vanjskih poslova BiH, koje je pozivajući se na relevantnu odluku Predsjedništva BiH, u proteklom periodu putem diplomatsko-konzularnih predstavništava BiH u zemljama članicama Vijeća Evrope vodilo intenzivnu diplomatsku aktivnost.


Mijatović je obavljala dosad funkciju direktorice Sektora za emitovanje od 2001. godine. Od 1998. godine je radila u Nezavisnoj komisiji za medije – IMC, kao šef Odjeljenja za programske standarde i prigovore. Magistrica je evropskih studija (diploma Univerziteta u Sarajevu, Univerziteta u Bolonji i Londonske škole za ekonomiju), a magistrirala je o temi “Internet i sloboda izražavanja”.

Izabrana je za zamjenicu predsjedavajućeg Evropske platforme regulatornih tijela – EPRA u maju 2003. godine, a ponovo je imenovana u maju 2005.

Mijatović je od 2005. godine predsjedavala i radnom grupom eksperata Vijeća Evrope za slobodu izražavanja i pristup informacijama u vremenu krize (MM-S-IC). Ova grupa je uspostavljena u okviru Nadzornog komiteta za masmedije (CDMC) Vijeća Evrope. Dunja Mijatović bila je do 2016. godine i predstavnica Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju (OSCE) za slobodu medija.