Javni oglas za prodaju imovine kompanije “HIDROGRADNJA” d.d Sarajevo – u stečaju

U prilogu je Javni oglas za prodaju imovine pod A i pod B, radi informacije za potencijalne kupce.

U slučaju da Vam trebaju dodatna pojašnjenja kontakt telefoni su:

033 781 610

033 781 611

061 338 937