KONZULARNI DANI U FINSKOJ – TURKU (Subota – 07.05.2022. godine)

Konzularni odjel Ambasade Bosne i Hercegovine u Stockholmu održat će konzularne dane u mjestu Turku: na adresi Läntinen Pitkäkatu 31, Turku, dana 07.05.2022. godine u vremenskom periodu 10:00 – 15:30

Tokom održavanja konzularnih dana, predstavnici Konzularnog odjela Ambasade Bosne I Hercegovine u Stockholmu će biti na usluzi građanima Bosne i Hercegovine u cilju vršenja slijedećih konzularnih radnji:

 • Akvizicija biometrijskih podataka u cilju izrade biometrijskih putnih isprava BiH
 • Prijem zahtjeva za evidenciju jedinstvenih matičnih brojeva BiH,
 • Vršenje konzularnih ovjera (punomoći, izjave … i dr.), kao i vršenje drugih konzularnih radnji

Izrada novih putnih isprava

Da biste podnijeli zahtjev za izradu novih putnih isprava, potrebno je poslati na e-mail zaposlenika Ambasade BiH u Stockholmu: amir.karahodza@mvp.gov.ba ili putem pošte na našu adresu: Embassy of Bosnia and Herzegovina, BOX 7102, 103 87 Stockholm kopirane, najkasnije do srijede 04.05.2022. godine) slijedeće dokumente:

 • Kopiju pasoša/putovnice Bosne i Hercegovine koji se mijenja; ukoliko je putna isprava istekla, potrebno je poslati kopiju bh važeće lične karte. Ukoliko lice ne posjeduje bh važeću ličnu kartu, potrebno je dostaviti rodni list i uvjerenje u državljanstvu BiH ne starije od 12 mjeseci.
 • Kopiju o regulisanom boravku u Finskoj (važeća boravišna dozvola ili drugi dokaz o regulisanom boravku u Republici Finskoj)
 • Rodni list i uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine (za maloljetna lica)
 • Dokaz o uplati konzularne takse
 • Broj telefona

Konzularna taksa za izradu putnih isprava iznosi:

 • 129 EUR za punoljetna lica (putna isprava/pasoš)
 • 78 EUR za maloljetna lica od 3-18 godina ili (putna isprava/pasoš)
 • 73 EUR za maloljetna lica do 3 godine (putna isprava/pasoš)
 • 27 EUR za izdavanje putnog lista (izdaje se samo u nužnim/hitnim slučajevima, više informacija na https://www.bihambasada.se/putni-list/ )

U cijenu nije uključena poštarina od 15 EUR za dostavu nove putne isprave BiH

Bankgiro kod Handelsbanken broj 6111-811-625788
Swift: HANDSESS
IBAN: SE 1360000000000811625788
Uplata iz Finske se vrši u EUR

Ovjere dokumenata

(punomoć, izjava, nasljednička izjava, saglasnost roditelja i sl.)

Za ovjeru potpisa na ispravi (punomoć, izjava, nasljednička izjava, saglasnost roditelja i sl.)
u prostorije Udruženja potrebno je donijeti:

 • Ispravu na kojoj treba ovjeriti potpis. Treba da bude čitko napisana ili u štampanoj formi (obrasce možete naći na web stranici Ambasade)
 • Važeću putnu ispravu Bosne i Hercegovine ili CIPS-ovu ličnu kartu Bosne i Hercegovine
 • Dokaz o uplati konzularne takse

Konzularna taksa za ovjere dokumenata iznosi:

 • Izjave, potvrde, potvrde o životu i sl. – 26 EUR
 • Punomoć – 11 EUR
 • Ovjere kopija – 6 EUR (prva strana, svaka slijedeća 3 EUR)
 • Ovjera saglasnosti roditelja – 16 EUR

Bankgiro kod Handelsbanken broj 6111-811-625788
Swift: HANDSESS
BAN: SE 1360000000000811625788
Uplata iz Finske se vrši u EUR

Svu navedenu dokumentaciju, koja je poslana putem e-maila ili pošte, obavezno donijeti u originalu na uvid prilikom dolaska na konzularne dane!

SVE PRIJAVE KOJE BUDU DOSPJELE NAKON 04.05.2022. GODINE NEĆE SE UZIMATI U RAZMATRANJE 

Za sve dodatne informacije, pitanja i provjere prethodno kontaktirajte Ambasadu BiH u Stockholmu, svakim radnim danom u periodu od 13:00 do 15:00, putem telefona

+46 (0)8 440 05 40 ili putem e-maila amir.karahodza@mvp.gov.ba

VAŽNE NAPOMENE:

 • S obzirom na zakonsku obavezu evidentiranja JMBG, Ambasada BiH ne može izdati nijedan pasoš, ako osoba koja podnosi zahtjev nije evidentirana u jedinstvenoj bazi podataka CIPS-a.
 • Prema tome potrebno je prethodno obaviti evidentiranje JMBG, pa tek onda pristupiti izdavanju pasoša (za osobe koje nemaju CIPS ličnu kartu), što podrazumijeva pribavljanje rodnog lista i uvjerenja o državljanstvu (originalne) iz BiH i popunjavanje obrasca M7 (može se naći i isprintati sa web stranice Ambasade www.bihambasada.se, link Konzularno) i najprije to poslati u Ambasadu BiH putem pošte. Čim nadležni MUP u BiH, prema vašoj posljednjoj adresi prebivališta koju obavezno navodite u obrascu M7, evidentira JMBG osoba ima uslov za podnošenje zahtjeva. Provjeru da li je MUP izvršio evidentiranje vašeg JMBG, obavljate putem kontaktiranja Konzularnog odjela Ambasade.
 • Djeca rođena od 2003. u inostranstvu, a upisana u matične knjige rođenih u BiH, uglavnom su evidentirana, ali savjetujemo ipak da kontaktirate Ambasadu, rad provjere, kako bi se izbjegli nesporazumi.
 • Za maloljetne osobe potrebna je saglasnost oba roditelja, koji isto tako moraju biti evidentirani u sistemu (ili CIPS lična karta ili prethodno evidentiranje JMBG putem obrasca M7). Ukoliko jedan od roditelja nije u mogućnosti fizički prisustvovati podnošenju zahtjeva za pasoš djeteta, potrebno je da napravi pismenu saglasnost, ovjerenu kod notara i priloži tome kopiju važećeg BiH pasoša ili lične karte