Konzularni dani u Turku – Finska (06.05.2023. godine)

Konzularni odjel Ambasade Bosne i Hercegovine u Stockholmu održat će konzularne dane u mjestu Turku, Republika Finska, u prostorijama Bosanskog kulturnog Centra u Finskoj, ulica Friskinkatu 4 dana 06.05.2023. godine u vremenskom periodu od 10:00-15:00.

Tokom održavanja konzularnih dana, predstavnici Konzularnog odjela Ambasade Bosne i Hercegovine u Stockholmu će biti na usluzi građanima BiH u cilju vršenja slijedeći konzularnih radnji:

 • Akvizicija biometrijskih podataka u cilju izrade biometrijskih putnih isprava BiH,
 • Prijem zahtjeva za evidenciju jedinstvenih matičnih brojeva BiH,
 • Vršenje konzularnih ovjera (punomoći, izjave … i dr.), kao i vršenje drugih konzularnih radnji
 • Priložiti jednu od opcija:
  • Kopiju važećeg pasoša/putovnice Bosne i Hercegovine
  • Važeće lične/osobne karte Bosne i Hercegovine
  • Rrodni list i uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine ne starije od 12 mjeseci (Za sva maloljetna lica je obavezno priložiti i rodni list Bosne i Hercegovine)
 • Kopiju o regulisanom boravku u Finskoj (važeća boravišna dozvola)
 • Broj telefona obavezno upisati
 • Kopiju dokaza o uplati konzularne takse (u cijenu je uključena poštarina od 15 EUR za dostavu nove putne isprave BiH):
  • 144 EUR za punoljetna lica,
  • 93 EUR za maloljetna lica od 3-18 godina ili
  • 88 EUR za maloljetna lica do 3 godine

Svu navedenu dokumentaciju, koja je poslana putem e-maila ili pošte, obavezno je donijeti na uvid prilikom dolaska na konzularne dane!

Uplate se vrše na račun Ambasade Bosne i Hercegovine u Stockholmu:
Bankgiro kod Handelsbanken broj: 6137-811-625788
Swift: HANDSESS
– IBAN: SE 136 0000000000 811625788

Ovjere dokumenata (punomoć, izjava, nasljednička izjava, saglasnost roditelja i sl.)

Za ovjeru potpisa na ispravi (punomoć, izjava, nasljednička izjava, saglasnost roditelja i sl.) u prostorije Udruženja potrebno je donijeti:

 • Ispravu na kojoj treba ovjeriti potpis. Treba da bude čitko napisana ili u štampanoj formi (obrasce možete naći na web stranici Ambasade)
 • Važeću putnu ispravu Bosne i Hercegovine ili CIPS-ovu ličnu kartu Bosne i Hercegovine
 • Uplata konzularne takse. Konzularna taksa za ovjere dokumenata iznosi:
  • Izjave, potvrde, povrde o životu i sl. – 26 EUR
  • Punomoć – 11 EUR
  • Ovjere kopija – 6 EUR (prva strana, svaka slijedeća 3 EUR)
  • Ovjera saglasnosti roditelja – 16 EUR

Uplate se vrše na račun Ambasade Bosne i Hercegovine u Stockholmu:
Bankgiro kod Handelsbanken broj: 6137-811-625788
Swift: HANDSESS
– IBAN: SE 136 0000000000 811625788

Za sve dodatne informacije, pitanja i provjere prethodno kontaktirajte Konzularni odjel Ambasade BiH u Stockholmu, svakim radnim danom, osim srijede, od 10:00 – 15:00, putem telefona 08 248 360 ili putem e-maila amir.karahodza@mvp.gov.ba

Važne napomene

 • S obzirom na zakonsku obavezu evidentiranja JMBG, Ambasada BiH ne može izdati nijedan pašoš, ako osoba koja podnosi zahtjev nije evidentirana ujedinstvenoj bazi podataka CIPS-a
 • Prema tome potrebno je prethodno obaviti evidentiranje JMBG, pa tek onda pristupiti izdavanju pasoša (za osobe koje nemaju CIPS ličnu kartu ili nisu vadili BiH pasoš u novijem periodu.), što podrazumijeva pribavljanje rodnog lista i uvjerenja o državljanstvu (originalne) iz BiH i popunjavanje obrasca M7 (može se naći i isprintati sa web stranice Ambasade www.bihambasada.se) i najprije to poslati u Ambasadu BiH putem pošte. Čim nadležni MUP u BiH, prema vašoj posljednjoj adresi prebivališta koju obavezno navodite u obrascu M7, evidentira JMBG osoba ima uslov za podnošenje zahtjeva. Provjeru da li je MUP izvršio evidentiranje vašeg JMBG, obavljate putem kontaktiranja Konzularnog odjela Ambasade.
 • Djeca rođena od 2003. u inostranstvu, a upisana u matične knjige rođenih u BiH, uglavnom su evidentirana, ali savjetujemo ipak da kontaktirate Ambasadu, radi provjere, kako bi se izbjegli nesporazumi.
 • Za maloljetne osobe potrebna je saglasnost oba roditelja, koji isto tako moraju biti evidentirani u sistemu (ili CIPS lična karta ili prethodno evidentiranje JMBG putem obrasca M7).
 • Ukoliko jedan od roditelja nije u mogućnosti fizički prisustvovati podnošenju zahtjeva za pasoš djeteta, potrebno je da napravi pismenu saglasnost, ovjerenu kod notara i priloži tome kopiju važećeg BiH pasoša ili lične karte.