Konzularni odjel Ambasade Bosne I Hercegovine u Stockholmu održat će Konzularne dane u mjestu Turku, Republika Finska, u prostorijama Bosanskog kulturnog Centra u Finskoj, ulica Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku, dana 11.05.2024. godine u vremenskom periodu od

10:00-16:00.

Tokom održavanja konzularnih dana, predstavnici Konzularnog odjela Ambasade Bosne I Hercegovine u Stockholmu će biti na usluzi građanima BiH u cilju vršenja slijedeći  konzularnih radnji:

 • Akvizicija biometrijskih podataka u cilju izrade biometrijskih putnih isprava BiH,
 • Prijem zahtjeva za evidenciju jedinstvenih matičnih brojeva BiH,
 • Vršenje konzularnih ovjera (punomoći, izjavei dr.), kao i vršenje drugih konzularnih radnji

Izrada novih putnih isprava

Da biste podnijeli zahtjev za izradu novih putnih isprava, potrebno je poslati, najkasnije do 08.05.202. godine, isključivo na e-mail amir.karahodza@mvp.gov.ba (skenirane)  ili putem pošte na našu adresu  Embassy of Bosnia and Herzegovina, BOX 7102, 103 87 Stockholm (kopiranu), slijedeće dokumente:

 • Priložiti jednu od opcija: Kopiju važećeg pasoša/putovnice Bosne i Hercegovinevažeće lične/osobne karte Bosne i Hercegovine obje strane

  ili

 • rodni list i uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine ne starije od 12 mjeseci ako nisu evidentirani.
 • Za sva maloljetna lica je obavezno priložiti i rodni list Bosne i Hercegovine
  • Kopiju o regulisanom boravku u  Finskoj  (važeća boravišna dozvola)
  • Broj telefona obavezno upisati
  • Kopiju dokaza o uplati konzularne takse (u cijenu je uključena poštarina od 15 EUR za dostavu nove putne isprave BiH)
 • 144 EUR za punoljetna lica,
 • 93 EUR za maloljetna lica od 3-18 godina ili
 •  88 EUR za maloljetna lica do 3 godine

Uplate se vrše na račun Ambasade Bosne i Hercegovine u Stockholmu

Bankgiro kod Handelsbanken broj 6137-811-625788

Swift: HANDSESS

IBAN: SE 136 0000000000 811625788

Svu navedenu dokumentaciju, koja je poslana putem

 e-maila ili pošte, obavezno je donijeti na uvid prilikom dolaska na konzularne dane!

Ovjere dokumenata

(punomoć, izjava, nasljednička izjava, saglasnost roditelja i sl.)

Za ovjeru potpisa na ispravi (punomoć, izjava, nasljednička izjava, saglasnost roditelja i sl.) u prostorije Udruženja potrebno je donijeti:

 •  Ispravu na kojoj treba ovjeriti potpis. Treba da bude čitko napisana ili u štampanoj formi (obrasce možete naći na web stranici Ambasade)
 • Važeću putnu ispravu Bosne i Hercegovine ili CIPS-ovu ličnu kartu Bosne i Hercegovine
 • Uplata konzularne takse. Konzularna taksa za ovjere dokumenata iznosi:             

        –     Izjave, potvrde, povrde o životu i sl. –  26 EUR

 • Punomoć –  11 EUR
  • Ovjere kopija –  6 EUR (prva strana, svaka slijedeća 3 EUR)
  • Ovjera saglasnosti roditelja –  16 EUR

Uplate se vrše na račun Ambasade Bosne i Hercegovine u Stockholmu

Bankgiro kod Handelsbanken broj 6137-811-625788

Swift: HANDSESS

IBAN: SE 136 0000000000 811625788

Za sve dodatne informacije, pitanja i provjere prethodno kontaktirajte Konzularni odjel Ambasade BiH u Stockholmu, svakim radnim danom od 10:00 – 15:00, putem telefona 08 248 360 ili putem e-maila amir.karahodza@mvp.gov.ba

VAŽNE NAPOMENE :

 • S obzirom na zakonsku obavezu evidentiranja JMBG, Ambasada BiH ne može izdati nijedan pašoš, ako osoba koja podnosi zahtjev nije evidentirana u jedinstvenoj bazi podataka CIPS-a
 • Prema tome potrebno je prethodno obaviti evidentiranje JMBG, pa tek onda pristupiti izdavanju pasoša (za osobe koje nemaju CIPS ličnu kartu ili nisu vadili BiH pasoš u novijem periodu.), što podrazumijeva pribavljanje rodnog lista i uvjerenja o državljanstvu (originalne) iz BiH i popunjavanje obrasca M7 (može se naći i isprintati sa web stranice Ambasade www.bihambasada.se, link Konzularno) i najprije to poslati u Ambasadu BiH putem pošte. Čim nadležni MUP u BiH, prema vašoj posljednjoj adresi prebivališta koju obavezno navodite u obrascu M7, evidentira JMBG osoba ima uslov za podnošenje zahtjeva. Provjeru da li je MUP izvršio evidentiranje vašeg JMBG, obavljate putem kontaktiranja Konzularnog odjela Ambasade.
 • Djeca rođena od 2003. u inostranstvu, a upisana u matične knjige rođenih u BiH, uglavnom su evidentirana, ali savjetujemo ipak da kontaktirate Ambasadu, radi provjere, kako bi se izbjegli nesporazumi.
 • Za maloljetne osobe potrebna je saglasnost oba roditelja, koji isto tako moraju biti evidentirani u sistemu (ili CIPS lična karta ili prethodno evidentiranje JMBG putem obrasca M7).
 • Ukoliko jedan od roditelja nije u mogućnosti fizički prisustvovati podnošenju zahtjeva za pasoš djeteta, potrebno je da napravi pismenu saglasnost, ovjerenu kod notara i priloži tome kopiju važećeg BiH pasoša ili lične karte.