Posjeta Finskoj

Crnadak -Soini Finska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak boravio je 7. travnja 2016. godine u posjeti Republici Finskoj gdje se susreo sa prvim zamjenikom premijera i ministrom vanjskih poslova Timom Soinijem i izaslanstvom Velikog komiteta  (Grand Committee) Parlamenta Finske, koje je predvodila predsjedavajuća Anne-Mari Virolainen.

U fokusu razgovora ministra Crnadak sa finskim domaćinima bile su EU integracije BiH, regionalna saradnja i bilateralni odnosi sa naglaskom na ekonomsku saradnju.

Ministar Crnadak je informirao o predaji zahtjeva za članstvo BiH u EU, 15. februara 2016. godine i izrazio nadu u da će BiH u ostvarenju ovog cilja dobiti potporu Republike Finske, kako bi, u cilju održavanja momentuma, Vijeće za vanjske poslove (FAC) razmotrilo aplikaciju BiH i zadužilo Evropsku komisiju da sačini mišljenje. Istaknuo je opredijeljenost BiH za nastavkom provedbe mjera iz Reformske agende, uspostavu efikasnog mehanizma koordinacije na svim nivoima vlasti u BiH i nastavkom pregovora oko prilagodbe Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Naglasio je da je obnovljeni pristup EU prema BiH doprinio usmjeravanju pažnje na socioekonomske reforme, od kojih će koristi imati cjelokupno stanovništvo. Ministar je također informirao o napretku BiH u saradnji sa susjednim zemljama i o aktivnostima u regionalnim inicijativama. Naglasio je da je veliki doprinos regionalnoj saradnji dao Berlinski proces (Connectivity Agenda) i istaknuo značaj njegovog nastavaka za ubrzanje reformi i ekonomski razvitak

Tijekom susreta šefova diplomatija BiH i Finske Crnatka i Soinija ocijenjeno je i da dvije zemlje imaju dobre bilateralne odnose, te da je u narednom periodu potrebno fokusirati se na razvoj ekonomskih odnosa. Ministar Crnadak je pozvao finske investitore da se upoznaju s potencijalima investiranja u BiH tokom Sarajevo Business Foruma koji će biti održan 4. i 5. maja 2016. godine.

Finski ministar vanjskih poslova Timo Soini je istaknuo da će Finska nastaviti da kontinuirano i aktivno podržava eurointegracije Bosne i Hercegovine, te da je za nastavak reformi i napredovanje BiH na putu ka članstvu u Evropskoj uniji najvažnije da se predstavnici BiH drže dogovorenih principa i da dalje aktivno rade na ispunjenju ključnih uvjeta. Dodao je da će Finska nastaviti podržavati proširenje Evropske unije.

Tokom susreta sa predsjedavajućom i članovima Velikog komiteta Parlamenta Finske dogovoreno je da će se u narednom periodu raditi na jačanju parlamentarne saradnje posebno u kontekstu evropskih integracija BiH. Ministar Crnadak je istaknuo da je saradnja parlamenata od velike važnosti s obzirom na ulogu parlamenata zemalja članica EU u procesu proširenja EU.

Na sastancima u Helsinkiju razgovarano je i o borbi protiv terorizma i nasilnog ekstremizma, izbjegličkoj krizi i drugim aktuelnim temama.