Poziv stručnjacima iz iseljeništva

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, u okviru svojih nadležnosti za iseljeništvo, zaduženo je zajedno sa Ministarstvom vanjskih poslova BiH za provođenje dokumenta ‘’Politika o saradnji sa iseljeništvom’’ koju je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo na 99. sjednici održanoj 18.4.2017.godine (“Službeni glasnik BiH”, br. 38/17). Dokument Politika predviđa mjeru 3.3. Mobiliziranje ljudskih potencijala, znanja i vještina iseljeništva što će biti realizovano između ostalog i kroz uspostavu mehanizma za prenos znanja iz iseljeništva u BiH s ciljem većeg doprinosa razvoju Bosne i Hercegovine.

Dio aktivnosti na prenosu znanja iz iseljeništva u javne institucije u Bosni i Hercegovini realizuje se u okviru projekta ”Dijaspora za razvoj” (D4D). ”Dijaspora za razvoj” je projekat Vlade Švicarske i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine u partnerstvu sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) i Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM) u Bosni i Hercegovini. U okviru ovog projekta predviđen je prenos znanja kroz kratkoročni angažman (do tri sedmice) ukupno pedeset stručnjaka iz iseljeništva u periodu od 2018. do 2020. godine s ciljem doprinosa realizaciji aktivnosti utvrđenih u Politici o saradnji sa iseljeništvom.

Pozivaju se stručnjaci iz iseljeništva koji putem prenosa svog znanja i iskustva žele pomoći razvoju Bosne i Hercegovine, da popune priloženi obrazac i dostave ga Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine na adresu: iseljenistvo@mhrr.gov.ba