Ambasador Bojan Šošić i gospođica Tamara Paravlić, savjetnik za internacionalizaciju Enterprise Europe Network pri Stockholmskoj privrednoj komori, održali su sastanak sa ciljem planiranja aktivnosti kojima bi se podržao razvoj privredne i univerzitetske saradnje između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Švedske.