Studijska posjeta institucijama švedske zemljišne (Lantmäteriet)  i porezne administracije (Skatteverket)

U okviru CILAP projekta – “Izgradnja kapaciteta za unapređenje zemljišne administracije i procedura u Bosni i Hercegovini” , čiji je cilj izgradnja kapaciteta i prenos znanja, u cilju povećanja efikasnosti i pouzdanosti procesa zemljišne administracije u Bosni i Hercegovini, od 22.01. do 25.01.2018. godine održana je studijska posjeta institucijama švedske zemljišne (Lantmäteriet) i porezne administracije (Skatteverket).

Cilj posjete je bio detaljno upoznavanje sa sistemom zemljišne administracije u Švedskoj, s posebnim osvrtom na suradnju Švedske geodetske uprave  i Porezne uprave u kreiranju sustava procijene vrijednosti nekretnina.

U delegaciji bosanskohercegovačkih institucija koja je posjetila institucije Švedske upravne administracije bili su ministrica financija Federacije BiH, gđa. Jelka Miličević, ministar financija RS, gosp. Zoran Tegeltija, direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove, gosp. Željko Obradović, direktor porezne uprave Federacije BiH, gosp. Šerif Isović, direktorica uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove RS, gđa. Bosiljka Predragović,  direktorica CILAP projekta, gđa. Anđa Zimić, te koordinatori CILAP projekta u oba entiteta, gosp. Denis Tabučić i gosp. Stojan Jungić.

Veleposlanica Vesna Ćužić se tijekom studijske posjete susrela s delegacijom, te sudjelovala na radnom sastanku u Poreznoj upravi Švedske gdje su domaćini bili direktor odjela za poreze Lar Ake Leijkvist i direktor odjela za međunarodnu suradnju  Arne Jakobsson.

Veleposlanica je naglasila važnost CILAP projekta i zahvalila se švedskoj strani na podršci i suradnji na implementiranju ovog projekta.