Važna obavijest

Nizozemska komisija za naknadu štete Potočari (NCCP) odgovorna je za provođenje građanskopravne Uredbe Srebrenica. Prema ovoj Uredbi NCCP pruža srodnicima stradalih muških izbjeglica, koje su u poslijepodnevnim satima 13. jula 1995. boravile u UN-bazi u Potočarima, mogućnost da podnesu nizozemskoj državi zahtjev za naknadu štete.

NCCP je obavijestila Ambasadu Bosne i Hercegovine u Štokholmu o zatvaranju svog ‘šaltera’ 15. juna 2023. godine.

NCCP od 15. juna 2023. NCCP više neće obrađivati nove zahtjeve za naknadu štete. Zahtjevi koje NCCP primi prije 15. juna 2023. godine će biti obrađeni prema proceduri. Kancelarije u Sarajevu i Hagu ostat će otvorene za razmatranje zahtjeva i odgovaranje na pitanja o zahtjevima podnesenim prije 15. juna 2023. godine.

Gotovo dvije godine nakon od početka rada, NCCP je primila više od 7000 zahtjeva. Ovi zahtjevi se odnose na više od 2.500 žrtava. Zahtjevi dolaze od srodnika iz Bosne i od srodnika koji žive u dijaspori.

2023-05-02-NCCP-Letter-BiH-ambassades