Obavijest svim asocijacijama, savezima, udruženjima i organizacijama sa djelovanjem u Šveskoj, Finskoj i Estoniji

Ambasada Bosne i Hercegovine u Štokholmu vrši redovno ažuriranje podataka o svim asocijacijama, savezima, udruženjima i organizacijama (u daljem tekstu: udruženja) koji djeluju u Švedskoj, Finskoj i Estoniji, a rade na promociji i očuvanju kulturnog i historijskog naslijeđa Bosne i Hercegovine za dobrobiti bosanskohercegovačke dijaspore, ali i svih drugih građana bosanskohercegovačkog porijekla koji žive na teritoriji gore navedenih zemalja.

U svrhu posjedovanja ispravnih podataka, a zbog redovne razmjene informacija, dostave poziva i obavještenja kako o radu Ambasade, tako i o radu udruženja, Ambasada Bosne i Hercegovine u Štokholmu moli sve do kojih ova obavijest dođe da dostave sljedeće podatke, tačan naziv udruženja, ime predstavnika udruženja (predsjednik, upravni odbor ili sekretar, u zavisnosti koja funkcija predstavlja udruženje ili sve ove podatke), adresu, telefon, e-mail adresu, web stranicu. Sve podatke potrebno je dostaviti na e-mail adresu ambasade  amb.bih.sto@telia.com

U obavljanju ovog posla Ambasada posebnu pomoć očekuje od već etabliranih saveza i asocijacija, koji, pretpostavljamo, posjeduju relevantne podatke za novoosnovana i već postojeća  udruženja do kojih ova Obavijest ne stigne.