XXV. redovna skupština Saveza bosanskohercegovačkih udruženja u Skillingarydu, 5. 03. 2016.

IMG_5766

Veleposlanica Vesna Ćužić je nazočila jubilarnoj  XXV. godišnjoj skupštini Saveza bosanskohercegovačkih udruženja u Švedskoj  održanoj 5. ožujka.2016. godine u Skillingarydu u dvorani ”Skillingehus”.

U radu skupštine učestvovalo je 46 delegata iz 21 udruženja članica Saveza, članovi Glavnog odbora Saveza, a kao gosti nazočili su predstavnik NBV-a Stefan Lahall, predsjednica Bosansko-švedskog saveza žena Almedina Sačić, predsjednik ”Merhameta” u Švedskoj Fehim Halilović, predstavnik Osiguravajućeg društva ”Folksam” Merdana Ramezić, te predstavnici nekoliko oblasnih organizacija koje djeluju pri Savezu.

U svojoj  pozdravnoj riječi veleposlanica Ćužić je čestitala Savezu bosanskohercegovačkih udruženja u Švedskoj  25 obljetnicu postojanja i rada ističući koliko je truda, zalaganja i nadasve ljubavi moralo biti uloženo kako bi jedno udruženje 25 godina postojalo i aktivno djelovalo. Veleposlanica Ćužić je istakla značaj rada Saveza na očuvanju kulture, tradicije i jezika ali i očuvanju  veza sa domovinom.

Prema riječima Azre  Jelačić, predsjednice Saveza u 2015. godini u savezu je bilo ukupno 48 registriranih udruženja sa 8.664 članova.

Nakon usvojenog Dnevnog reda i Radnog protokola Dvadesetpete skupštine, podneseno je Izvješće o radu i prikazan zanimljiv video prilog o aktivnostima Saveza u 2015. godini.

Nakon protokolarnog dijela i glasanja za članove Glavnog odbora Saveza obavljeno je i glasanje za predsjednika BHRF-a. Članovi skupštine jednoglasno su izabrali Azru Jelačić, koja će i nakon četiri godine na čelu Saveza nastaviti obavljati funkciju predsjednika, ovog puta u tehničkom mandatu.

Domaćin skupštine je bilo Udruženje ”Bosna” iz  Skillingaryda.