Naziv vaše kompanije iz Kraljevine Švedske?

Ime i prezime vlasnika kompanije?

Vaša e-mail adresa?

Vaš broj telefona?

Vaša adresa u Karaljevini Švedskoj?

Djelatnost kompanije?

Imali ste ranije iskustvo/kontakt investiranja u BiH?

Ako je odgovor ne, obrazložite ukratko zašto?

Koje su prednosti investiranja u BiH?

Mislite li da postoje prepreke investiranja u BiH?

U koliko imate da dodate nešto od čega nije navedeno u pitanjima ove ankete, obrazložite kratko.

Smatra te li da je potrebno registrirati privrednike BH. porjeklom u Kraljevini Švedskoj na zajedničkom registru Ambasade BiH u Kraljevini Švedskoj?

U koliko ste na prethodna pitanja odgovorili pozitivno, molimo da date saglasnost Ambasadi BiH u Kraljevini Svedskoj da vas kontaktira.