USLOVI ULASKA U BOSNU I HERCEGOVINU

COVID-19 I n f o r m a c i j e Prestanak važenja Odluke o propisivanju dodatnih uvjeta za ulazak stranaca u BiH Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je donijelo Odluku o prestanku važenja Odluke o propisivanju dodatnih uvjeta za ulazak stranaca u BiH, koja je stupila na snagu danom donošenja, odnosno 26. maja [...]