Poziv organizacijama i pojedincima: Mapiranje dijaspore u deset zemalja

Medjunarodna organizacija za migracije (IOM) BiH i Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) BiH u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine (MLJPI) i uz podršku Vlade Švicarske provode projekat ‘’Dijaspora za razvoj’’. Jedna od aktivnosti ovog projekta je mapiranje dijaspore, istraživanje koje će biti provedeno u Austriji, Australiji, Danskoj, Njemačkoj, Italiji, [...]