DOSTAVA GLASAČKOG MATERIJALA PUTEM DIPLOMATSKO-KONZULARNOG PREDSTAVNIŠTVA U STOCKHOLMU/ŠVEDSKA IZ REPUBLIKE FINSKE – LOKALNI IZBORI ZA MOSTAR

Odlukom Centralne izborne komisije BiH utvrđena je lista zemalja u kojima je glasačima izvan BiH omogućena dostava glasačkih paketa putem diplomatsko-konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine: Australija, Kanada, Kraljevina Danska, Kraljevina Španija, Malezija, Mađarska, Republika Češka, Republika Finska, Republika Francuska, Republika Grčka, Republika Italija, Republika Poljska, Republika Slovenija, Ruska Federacija, SAD.

POSTUPANJE BIRAČA:

  • Povratna koverta se u posebnoj koverti putem pošte dostavlja najbližem nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu BiH/ Ambasada BiH u Stockholmu, Švedska;
  • Koverta mora sadržavati poštanski žig zemlje iz koje se glasa sa datumom najkasnije do 20.12.2020. godine, sa naznakom ”Glasački paket – NE OTVARAJ”

Glački materijal slati na sljedeću adresu:

Ambasada Bosne i Hercegovine/Embassy of Bosnia and Herzegovina

Post box: 7102 103 87

Stockholm