Granična policija BiH – informacija

Stranci koji ispunjavaju uvjete ulaska u Bosnu i Hercegovinu propisane Zakonom o strancima, mogu ući u Bosnu i Hercegovinu uz predočavanje negativnog nalaza PCR testa na virus SARS-COV-2 koji nije stariji od 48 sati do dolaska na granični prijelaz Bosne i Hercegovine, dok su za ulazak u Bosnu i Hercegovinu bez predočavanja negativnog nalaza PCR testa na virus SARS-COV-2 propisani određeni izuzetci koji ne obuhvaćaju maloljetnu djecu. 

Ujedno napominjemo da policijski službenici Granične policije BiH prilikom obavljanja poslova i zadaća iz svoje nadležnosti prilikom obavljanja graničnih provjera primjenjuju odredbe relevantnih zakonskih i podzakonskih propisa koji se odnose na kontrolu prelaska državne granice BiH, odnosno da Granična policija BiH nije nadležna za tumačenje zakonskih propisa ili mjera druge zemlje niti za njihovu primjenu u svome radu.