INFORMACIJA O UVJETIMA ULASKA BOSANSKOHERCEGOVAČKIH DRŽAVLJANA
IZ KRALJEVINE ŠVEDSKE, REPUBLIKE FINSKE I REPUBLIKE ESTONIJE U BOSNU I HERCEGOVINU

Obavještavaju se državljani Bosne i Hercegovine nastanjeni u Kraljevini Švedskoj, Republici Finskoj, Republici Estoniji, da prilikom putovanja u Bosnu i Hercegovinu, pored preporuka donijetih u Odluci o propisivanju dodatnih uslova za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu, koja je donesena na 16. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine održanoj 10.09.2020. godine i na vandrednoj sjednici Vijeća ministara BiH održanoj 16.09.2020. godine,imaju u vidu da je, prema Zakonu o graničnoj kontroli Bosne i Hercegovine,član 29 (1), „lice koje namjerava preći ili je već prešlo graničnu liniju, dužno je zaustaviti se i dati na uvid važeću putnu ispravu“.

Na osnovu člana 62 (2) Zakona o graničnoj kontroli Bosne i Hercegovine: „Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 1.500,00 KM kaznit će se za
prekršaj fizičko lice ako pri graničnoj kontroli ne preda na uvid isprave propisane za prelazak državne granice „(član 29. stav(1).