Informacija/Provjera statusa prijave za Lokalne izbore 2020. u BiH

Centralna izborna komisija će ažurirati spiskove i objaviti na svojoj stranici izbori.ba broj neuspjelih, netačnih ili nepotpunih prijava.  Zbog odluke Agencije za zastitu podataka, Centralna izborna komisija neće, kao što je to bila praksa do sada, objaviti imena onih čije prijave nisu uspjele.

Bh gradjani će to morati sami provjeriti kucanjem imena, prezimena i JMBG na slijedećem linku:

https://www.izbori.ba/Lokalni_izbori_2020/Default.aspx?CategoryID=1041&Lang=3

Bh gradjnima čija prijava ima nedostatke, a koji su napisali validnu i ispravnu email adresu na prijavama, bit će poslan email i oni će nakon slanja istog imati 48 sati da svoju prijavu isprave, dopune i slično, uz napomenu da redovno provjeravaju svoje inbox foldere, kao i spam i junk foldere, te da 01.09.2020. godine provjere da li je registracija uspjela ili ne.