Informacije o ulasku bh. državljana nastanjenih u Kraljevini Švedskoj, Republici Finskoj, Republici Estoniji u Bosnu i Hercegovinu

Osobe koje posjeduju validan bh pasoš ulaze u BiH bez PCR testa.

Vezano za državljane BiH koji ne posjeduju bh pasoš, ali posjeduju bh ličnu kartu, u produžetku vam saljemo informaciju koja je sada na snazi:

Obavještavaju se državljani Bosne i Hercegovine nastanjeni u Kraljevini Švedskoj, Republici Finskoj i Republici Estoniji, da prilikom putovanja u Bosnu i Hercegovinu, pored preporuka donijetih u Odluci o propisivanju dodatnih uslova za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu, koja je donesena na 16. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine održanoj 10.09.2020. godine i na vandrednoj sjednici Vijeća ministara BiH održanoj 16.09.2020. godine,imaju u vidu da je, prema Zakonu o graničnoj kontroli Bosne i Hercegovine,član 29 (1), „lice koje namjerava preći ili je već prešlo graničnu liniju, dužno je zaustaviti se i dati na uvid važeću putnu ispravu“.

Na osnovu člana 62 (2) Zakona o graničnoj kontroli Bosne i Hercegovine: „Novčanom kaznom u iznosu od 300, 00 KM do 1.500,00 KM kaznit će se za prekršaj fizičko lice ako pri graničnoj kontroli ne preda na uvid isprave propisane za prelazak državne granice „(član 29. stav(1).

Što znači da ukoliko ulazite u Bosnu i Hercegovinu na osnovu važeće bh. lične karte platit ćete gore navedenu kaznu, ali vam nije potreban PCR test. Ukoliko platite u prvih osam dana, kazna ce iznositi 150,00 KM.

Ukoliko u BiH ulazite na osnovu švedskog pasoša, morate posjedovati negativan PCR test na Sars Covid 2 koji prilikom ulaska u BiH ne smije biti stariji od 48 sati.