Kalendar Međunarodnih Sajmova u 2020. godini

U prilogu je kalendar međunarodnih sajmova i privrednih manifestacija u Bosni i Hercegovini u 2020. godini.