Konferencija “Maternji jezik i višejezičnost kao ključ razumijevanja”

Stockholm 19. i 20. studenog 2016.

 

Veleposlanstvo Bosne i Hercegovine u Stockholmu je bilo jedan od suorganizatora dvodnevne konferencije „ Maternji jezik i višejezičnost kao ključ razumijevanja“ koja je održana u Stockholmu.

Konferencija se bavila analizom do sada postignutog u oblasti očuvanja i izučavanja maternjeg jezika, konkretnim problemima s kojima se svi uključeni u ovu oblast djelovanja susreću i kreiranjem odgovarajuceg pristupa u njihovom rješavanju u budućnosti.konferencija-2Na konferenciji su sudjelovali predstavnici udruženja koja okupljaju bh dijasporu u Švedskoj i rade na promicanju učenja bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika.

Na konferenciji su sudjelovale i učiteljice maternjeg jezika iz Danske i Norveške i predstavnica veleposlanstva BiH u Danskoj gđa Daniela Čolić.U ime Ministarstva vanjskih poslova BiH na konferenciji je sudjelovala gđa Branka Mujić  v.d. pomoćnica ministra za  međunarodno pravne i konzularne poslove, u ime Ministarstva civilnih poslova  BiH pomoćnik ministra za obrazovanje gosp. Adnan Husić i iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH  viša stručna suradnica u sektoru za iseljeništvo gđa Aiša Telalović.

konferencija-3Na početku konferencije nazočne je pozdravila veleposlanica Vesna Ćužić koja  je dala podršku ovom projektu, ističući da je poznavanje maternjeg jezika ključno za očuvanje identiteta, kulture i tradicije. Tijekom prvog dana konferencije prezentirane su aktivnosti saveza bh udruženja, APU mreže, Saveza hrvatskih udruženja u Švedskoj i Srpskog saveza u Švedskoj u oblasti organizacije i izvođenja nastave maternjeg jezika. Svoj doprinos konferenciji su dali i predstavnici Instituta za jezik iz Sarajeva koji su predstavili Pravopisni priručnik bosanskog/hrvatskog/srpskog sa osnovama gramatike. Nakon toga su predstavljeni rezultati istraživanja o važnosti učenja maternjeg jezika Stockholmskog sveučilišta i analiza način funkcioniranja nastave maternjeg jezika u okviru redovne nastave u švedskim školama.Na koncu programa prvog dana Konferencije nazočni predstavnici ministarstva su prenijeli sudionicima konferencije trenutne i plannirane aktivnosti iz domene nadležnosti svakog pojedinog ministarstva u svezi teme konferencije.

Drugi dan konferencije je organiziran rad po skupinama koje su na koncu dale svoje prijedloge kako dalje kroz zajedničko djelovanje svih ključnih faktora:  roditelja, nastavnika maternjeg jezika, udruženja dijaspore, švedskih obrazovnih institucija i institucija Bosne i Hercegovine nastaviti raditi na promociji učenja maternjeg jezika i poboljšanju kvalitete nastave.

 

konferencija-1dscn5105konferencija-4