KONZULARNI DANI U TURKU – FINSKA (17.04.2021. godine)

Obaviještavaju se građani Bosne i Hercegovine u Finskoj da će se konzularni dani održati u Turkuu, 17.04.2021. godine. Detaljne informacije i uputstva za pravovremenu i valjanu prijavu svih  vrsta konzularnih usluga Ambasade BiH u Štokholmu, možete pronaći u prilogu: