Materijal za glasanje izvan BiH za Lokalne izbore u BiH u 2020. godini

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je 07. maja 2020. godine donijela Odluku o raspisivanju Lokalnih izbora 2020. godine u Bosni i Hercegovini.

U prilogu dostavljamo materijal Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine za prijavu glasača izvan Bosne i Hercegovine za predstojeće lokalne izbore koji će se održati u nedelju 04. oktobra 2020. godine.

Registracija birača koji glasaju izvan Bosne i Hercegovine će se i za ove izbore vršiti na osnovu PRP1 I PRP2 obrazaca, kao što je to bio slučaj na prethodnim izborima. Ono što je novo jeste činjenica da su obrasci za prijavu trenutno dostupni samo u elektronskoj formi  na zvaničnoj webstranci Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Napominjemo da  se popunjeni obrasci s potrebnim prilogom šalju na e-mail adresu: prijavapp@izbori.ba.

Važno je da pravite distinkciju oko obrazaca PRP 1 i PRP 2.

PRP1– potreban ukoliko se osoba prvi put registrira izvan BiH.

PRP2 – potreban ukoliko je osoba već bila registrirana na proteklim izborima.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine pozvala je državljane Bosne i Hercegovine koji glasaju van Bosne i Hercegovine da posjete zvaničnu internet stranicu Centralne izborne komisija Bosne i Hercegovine i registriraju se na vrijeme za glasanje izvan Bosne i Hercegovine elektronskim putem.

Na internet portalu Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine pod nazivom Lokalni izbori 2020. su dostupne sve informacije o Lokalnim izborima 2020. godine, obrasci za registraciju, kao i relevantni podzakonski akti. U slučaju nejasnoća tokom registracije, birači se mogu obratiti na e-mail: info@izbori.ba

Napominjemo da materijal za prijavu glasača izvan Bosne i Hercegovine  možete pronaći na internet –stranici: www.izbori.ba.

Preuzmi materijal za glasanje!