Međunarodni sajmovi i privredne manifestacije u Bosni i Hercegovini u 2020. godini

U cilju promocije međunarodnih ekonomskih događaja i sajmova, koji se planiraju održati u 2020. godini  u Bosni i Hercegovini, Ministartsvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovini želi pružiti puno podršku promociji ovih događaja putem diplomatsko konzularne mreže Bosne i Hercegovine u svijetu, te pomoći u distribuciji informacija, lobiranju i animiranju za što snažnije prisustvo stranih partnera na ovim događajima u Bosni i Hercegovini.

Ministarstvo vansjkih poslova  Bosne i Hercegvone je uputilo poziv na dostavu informacija o planiranim aktivnostima u 2020. godini, te Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine dostavilo spisak aktivnosti koji su planirani da se održe u Bosni i Hercegovini  u 2020. godine i to:

  • Samit energetike ” SET-TTREBINJE 2020” 5-6.03.2020. godine

”SET” doo Trebinja organizuje samit pod sloganom ”Energetska budućnost Zapadnog Balanka” i ključna teza Samit je Energetska Tranzicija-politika dugoročnih strukturalnih promjena u energetskim sistemima. Planirane su obrade tema putem panel diskusija o tržištu električne energije, energetskoj efikasnosti i značaju obnovljivih izvora energije. Na panelima će se govoriti o temama važnim za razvoj energetskog sektora i usklađenosti bh. zakonodavstava u ovoj oblasti sa Direktivama EU i procesom integracije, kao i o klimatskom energetskom paketu.

Više informacija na : https://setrebinje.com/sadrzaj/jedna/9/0/en

  • Šesti Energetski samit Neum 18-20.03.2020. godine

Energetski samit 2020. u Bosni i Hercegovini, nastavak je uspješnog dijaloga u energetskom sektoru koji organizuje i finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) u sklopu Projekta asistencije energetskom sektoru (EPA)

Više informacija na: https://www.energetskisamit.ba/en/home/