Međunarodni sajmovi i privredne manifestacije u Bosni i Hercegovini u 2022. godini

U cilju promocije međunarodnih ekonomskih događaja i sajmova, koji se planiraju održati u 2022. godini u Bosni i Hercegovini, Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine je objavila Kalendar sajmova i manifestacija u BiH u 2022. godini. Kalendar se može preuzeti i na internet stranici:

https://www.komorabih.ba/wp-content/uploads/2021/12/CALENDAR-OF-FAIRS-2022.pdf